Rigtig mange bygninger i Danmark og resten af Europa indeholder store mængder af asbest. Mere en 75 pct af alle arbejdsrelaterede kræftformer i Europa skyldes asbest.

Derfor blev der i 2022 iværksat en reform af EU’s asbestdirektiv, som fastsætter grænseværdien for udsættelse af asbest for arbejdstagerne.

Med Parlamentets godkendelse bliver grænseværdien for asbest i arbejdsmiljøet sænket fra de i dag 100.000 fibre pr. kubikmeter til 2000 fibre over de næste 6 år. Ændringen betyder, at vi også i Danmark skal sænke vores grænseværdi.

Flere gode elementer i reform

Reformen indeholder flere gode elementer for arbejdsmiljøet. Arbejdsgiverne skal foretage en vurdering af arbejdspladsen i forhold til risikoen for passiv udsættelse for asbest fra fx loftet. Arbejdsgiverne skal dernæst indføre nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte mod passiv udsættelse for asbest.

Reformen indeholder desuden krav om en autorisationsordning. Dette betyder, at arbejdsgiverne, før arbejdet med asbestfjernelse i en ejendom igangsættes, skal bevise, at vedkommende lever op til alle sikkerhedskrav, og at bygningsarbejderne har den rigtige træning.

Netop spørgsmål om træning har været vigtigt for Parlamentet og den europæiske fagbevægelse. Og det er lykkedes at få styrket træningskravene, sådan at den obligatoriske træning skal ske i starten af ens jobkontrakt. Medarbejderen skal desuden modtage et træningsbevis.

Vi skal have sat en stopper for, at op til 90.000 mennesker hvert år dør af en asbestbetinget kræft. Ingen skal dø af at gå på arbejde.

FH

I FH er vi glade for, at det lykkedes at få reduceret grænseværdierne og få en certificeringsordning for virksomheder, der fjerner asbest. Men vi er desværre ikke i mål.

FH fortsætter kampen for et asbestfrit arbejdsliv. Vi skal have sat en stopper for, at op til 90.000 mennesker hvert år dør af en asbestbetinget kræft. Ingen skal dø af at gå på arbejde.