Den 25. oktober holdt Europa-Parlamentets Udvalg om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EMPL) møde.

Her kunne vores danske medlem, Nikolaj Villumsen, fortælle, at han har en stærk forventning om, at Parlamentet kan lande en aftale om grænseværdier for bly – og dets uorganiske forbindelser – og diisocyanater inden for det spanske formandskabs periode, dvs. inden nytår.

Villumsen leder de igangværende trilogforhandlinger på vegne af Parlamentet, når der bliver forhandlet med Rådet om ændring af EU-direktivet.

Begræns brugen af bly og diisocyanater

Her ønsker Villumsen at begrænse brugen af bly og diisocyanater, som blandt andet benyttes til produktion af batterier og isoleringsmaterialer.

Den første trilogforhandling mellem Parlamentet og Rådet blev holdt den 12. oktober. Villumsen kunne melde om fremskridt, idet parterne er nået til enighed om store dele af direktivets indhold.

Den udfordrende del af forhandlingerne, er ifølge Villumsen, at Parlamentet ønsker at gå meget længere hvad angår grænseværdierne for de kræftfremkaldende stoffer, mutagener og reprotoksiske instanser, end Rådet gør. Trilogforhandlingerne fortsætter den 14. november.

Stærk villighed for godt kompromis

Villumsen påpegede, at der er stærk villighed fra alle sider til at nå frem til et godt kompromis. I den forbindelse understreger han, at ingen skal blive syge af – eller dø af – at gå på arbejde.

At sikre tilstrækkelige grænseværdier, kan ifølge Villumsen beskytte sundheden for omkring 4,2 millioner arbejdstagere i EU, og derfor er aftalen afgørende for at sikre en social og retfærdig omstilling.