I 2020 fremsatte Europa-Kommissionen et forslag om, at Rådet skulle træffe en afgørelse om at give EU’s medlemslande mulighed for at ratificere Den Internationale Arbejdsorganisations (ILO’s) 2019-konvention om afskaffelse af vold og chikane i arbejdslivet.

Knap fire år senere har Rådet netop i oktober 2023 vedtaget en sådan afgørelse.

Europa-Parlamentet skal ikke – som i mange andre tilfælde – forhandle med Rådet om, hvordan teksten i afgørelsen ser ud. Men Parlamentet skal stadig godkende Rådets afgørelse, før den kan endeligt vedtages i EU.

Du kan læse Kommissionens forslag her
Du kan læse Rådets afgørelse her

Lovgivning skal bane vejen for bedre beskyttelse af arbejdstagere mod vold og chikane

Det danske medlem af Europa-Parlamentet, Kira Marie Peter-Hansen, er ansvarlig for sagen i Parlamentets Udvalg om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, der i sidste uge havde det på dagsordenen. Her påpegede hun, at mere end én ud af fem arbejdstagere på verdensbasis har oplevet minimum én form for vold eller chikane på arbejdspladsen.

Derfor mener hun, at det et skridt i den rigtige retning, hvis Parlamentet godkender Rådets afgørelse om at ratificere ILO-konventionen.

Men ifølge Peter-Hansen er det ikke nok blot at ratificere konventionen. Hendes arbejde med sagen har fået hende til at indse, at der er behov for lovgivning på området, så arbejdspladser holdes ansvarlige for at sikre et arbejdsmiljø uden vold og chikane – og som sikrer støtte og ressourcer til dem, der alligevel udsættes for det.

Migranter, unge og lavtlønnede er udsatte grupper

På mødet blev det også gjort klart, at der findes flere typer af diskrimination, når det kommer til vold og chikane på arbejdspladsen.

Faktum er nemlig, at visse grupper er langt mere udsat for at blive mødt med vold og chikane på arbejdspladsen – det gælder særligt migranter, unge mennesker og lavtlønnede arbejdstagere. Og så er der også et kønselement; unge kvinder er dobbelt så tilbøjelige til at blive udsat for vold og chikane på arbejdspladsen end mænd er.

Derudover understregede Peter-Hansen, at vold og chikane er langt mere vidtgående end den klassiske fysiske vold og chikane. Det kan være psykisk og seksuelt, men det kan også foregå via online platforme, og er derfor heller ikke begrænset til det fysiske arbejdsmarked.

FH: Behov for konkrete redskaber

I FH er vi enige med Kira Marie Peter-Hansen om, at ingen arbejdstager skal gå på arbejde med frygt for at blive udsat for vold og chikane.

Der er behov for redskaber til at sikre et trygt, sundt og sikkert arbejdsmiljø på enhver arbejdsplads uanset branche eller stilling, samt håndhævelse af de tilfælde, hvor arbejdsgiverne ikke sikrer beskyttelse af arbejdstagerne mod f.eks. vold og chikane.