En undersøgelse fra Arbejdstilsynet afslører, at 28 % af de medarbejdere, der har oplevet chikane fra kunder, klienter, patienter, elever eller pårørende, inden for de seneste 12 måneder, oplyser, at det er sket via sociale medier, telefon, SMS, brev eller e-mail.

Denne form for chikane er omfattet af arbejdsmiljøloven, og arbejdsgiverne har et ansvar for at adressere og håndtere det.

Taler i om digital chikane?

Arbejdstilsynet sætter nu arbejdsrelateret digital chikane på dagsordenen med kampagnen: “Beskeder, kommentarspor og opkald skal ikke give ondt i maven – Taler I om digital chikane?”, der giver arbejdsgivere konkrete værktøjer til at tackle problemet.

Sådan kan du forebygge digital chikane som arbejdsgiver eller leder

  • Tal åbent om digital chikane. Det er vigtigt, at arbejdspladsen har en fælles forståelse af, hvad digital chikane er.
  • Hav en klar politik eller retningslinjer for, hvordan I håndterer digital chikane. Vær tydelig i fordelingen af ansvar og opgaver. 
  • Udarbejd og oplys om forebyggende tiltag. Det kan være kompetencer i konfliktnedtrappende kommunikation.
  • Sørg for, at alle medarbejdere ved, hvordan de kan dokumentere chikanen, fx ved at tage et skærmbillede.
  • Kortlæg karakteren og omfanget af digital chikane. Spørg ind til digital chikane i jeres APV, og undersøg tidligere episoder. Det kan hjælpe jer med løbende at lave en risikovurdering og tilpasse jeres forebyggende arbejde.

LÆS MERE: Beskeder, kommentarspor og opkald skal ikke give ondt i maven – Taler I om digital chikane?

Kilde: Arbejdstilsynet

Som medarbejder er det vigtigt at være opmærksom på og reagere på grænseoverskridende adfærd via digitale medier. Dette kan omfatte truende eller uønskede beskeder, mobning eller krænkende kommentarer. Det er afgørende at føle sig tryg og respekteret i arbejdsmiljøet, både online og offline.

Når chikanen fortsætter efter arbejde

Arbejdsrelateret digital chikane udgør en betydelig udfordring, da den ikke kun begrænser sig til arbejdstiden, men også kan trænge ind i medarbejdernes privatliv.

Hvis beskeder og opkald fortsætter efter arbejde, i weekenden og selv under ferier, kan det have alvorlige konsekvenser for både den enkelte medarbejder og arbejdspladsen som helhed.

Chikanen kan medføre søvnproblemer, svækket selvtillid, nedsat arbejdskvalitet, hyppigere sygefravær og øget antal opsigelser. Den påvirker ikke kun medarbejdernes mentale og fysiske velvære, men skaber også en negativ arbejdskultur og underminerer arbejdsmiljøet som helhed.

Gode råd om forebyggelse og håndtering til dig, som er medarbejder

Gode råd om forebyggelse og håndtering til dig, som er medarbejder

  • Sørg for at sikre bevis for den digitale chikane.
  • Fortæl din leder om episoden.
  • Tilbyd din støtte og hjælp til kolleger, der har været udsat for digital chikane.

LÆS OGSÅ: Til dig der oplever/har oplevet chikane eller anden krænkende adfærd fra borgere og kunder

Kilde: Arbejdstilsynet

Derfor er det afgørende at arbejdsgivere at anerkende og håndtere arbejdsrelateret digital chikane på en effektiv måde.

LÆS OGSÅ: De fire faktakort kan hjælpe jer med at sætte gang i dialogen om digital chikane på arbejdspladsen.

Dette kræver implementering af klare retningslinjer, støtte til medarbejderne, træning af ledere og etablering af kanaler til rapportering og håndtering af chikane. Ved at tackle dette problem kan arbejdspladser skabe et sundt og støttende miljø, der fremmer trivsel og produktivitet for alle ansatte.

LÆS MERE: Beskeder, kommentarspor og opkald skal ikke give ondt i maven – Taler I om digital chikane?