– Det har givet ro i maven. Nu ved jeg, hvad fremtiden bringer, fortæller Peter, da han en eftermiddag tager imod i huset i Bjerringbro, hvor han bor sammen med sin kone Anette, 52 år, og West Highland White Terrieren Pelle.

Pelle har betydet meget for Peter i den svære tid, der er gået forud for førtidspensionen, som han blev tilkendt med virkning fra 1. juni 2018. 

Efter et aktivt arbejdsliv må Peter i dag tilbringe meget tid på langs, og når Peter har skullet hvile sig, er Pelle ikke veget fra hans side.

Udbrændt som 49-årig

Peter Ellekær Hansen startede for 27 år siden i produktionen som ufaglært hos Grundfos. Han blev kvalitetstekniker og efterfølgende produktionsleder. I 2008 overgik han til at være kvalitetsassistent/sekretær for chefen for kvalitet og miljø. 

Peter syntes imidlertid, at han begyndte at glemme ting, og han valgte derfor at gå til den socialrådgiver, som Grundfos A/S har ansat til at hjælpe medarbejderne. 

Snakken med socialrådgiveren førte til, at han blev sendt til diverse undersøgelser, og en neurolog kunne konstatere, at han var udbrændt. Stressen kunne ses som pletter i hans hjerne. Peter fik diagnosen præsenil dement og blev i 2010 fleksjobber med en ugentlig arbejdstid på 20 timer fordelt på fire timer om dagen fra kl. syv til 11. 

Smerter i hovedet tog til

Peter Ellekær Hansen var glad for at kunne bevare sin tilknytning til arbejdsmarkedet og at kunne fortsætte med at varetage sit hverv som arbejdsmiljørepræsentant, AMR. I slutningen af 2015 måtte han imidlertid forlade tillidsposten, fordi han led af hovedpine. 

Smerterne i hovedet tog til, og Peter blev tilknyttet Hovedpineklinikken i Viborg og indlagt to gange 14 dage. Men selv om han fik akupunktur, massage og op mod 30 indsprøjtninger med Botox, hjalp det ikke.

Det gav heller ingen bedring, at Peter efter en sygemelding på tre måneder gik ned i tid, så han kun arbejdede to timer to gange om ugen.

Man kan sige at jeg har en hukommelse som en guldfisk!

Peter Ellekær Hansen

Smertestillende tabletter, som han kun måtte tage ni af om måneden, kunne for en tid fjerne hovedpinen, inden den igen vendte tilbage.

Sidste sommer begyndte Peter at snakke med sin chef om muligheden for en førtidspension. Grundfos valgte dog i marts 2018 at opsige ham med virkning fra 30. september 2018. En opsigelse, han i dag er glad for.

Opsigelsen betød nemlig, at han kunne få udbetalt en bonus på tre måneders løn, da han blev tilkendt førtidspension. En pension, som Grundfos sammen med HK har deltaget aktivt i, at han blev tilkendt.

– Socialrådgiveren på Grundfos indstillede mig til førtidspension i februar i år, og 9. maj fik jeg at vide, at jeg ville få den med virkning fra 1. juni 2018.

Jeg er sikker på, at havde min arbejdsplads og min fagforening HK ikke bakket op og deltaget i møder med Viborg Kommune, var det ikke gået så hurtigt og forholdsvis nemt at få tilkendt førtidspensionen, beretter han.

Fagforening som bisidder

Det er kommunen, der vurderer, om en borger opfylder betingelserne for at få førtidspension, og Peter Ellekær Hansen har været glad for at have haft bisiddere med til de mange møder. 

Arbejdsulykker
Arbejdsulykker
Arbejdsulykker
17-årige Annica Hansen-Schwartz kunne mærke, at der var noget, der ramte hende i panden. Hun sagde “av for satan” og kiggede spørgende over på sin arbejdsgiver: Var der noget galt?

Dels har HK-tillidsrepræsentant Gitte Møgelbjerg deltaget i møderne, dels har Peters chef Morten Holst Bøgh været med. Foruden HK-tillidsrepræsentant Gitte Møgelbjerg har faglig konsulent Annett V. Gejl fra HK MidtVest hjulpet Peter Ellekær Hansen igennem processen.

– Det har været en stor hjælp. Der har været virkelig meget at skulle være opmærksom på, og Annett har været god at have i baghånden omkring alt det lovgivningsmæssige.

Hun har eksempelvis mindet mig om, at jeg skulle huske at have alle mine feriedage for 2018.

Hun har også spurgt ind til, om jeg var opmærksom på mine forsikringer og jeg har faktisk af mit forsikringsselskab fået udbetalt erstatning for fuld uarbejdsdygtighed.

– Gennem den pensionsordning, jeg har haft med Danica, får jeg desuden suppleret førtidspensionen op til den fulde løn minus arbejdsmarkedsbidrag, jeg fik hos Grundfos, indtil jeg når pensionsalderen, og det betyder meget, at der er ro omkring økonomien, fortæller han.

Udvikling i arbejdsulykker i Danmark

46.434

2022

44.080

2021

39.221

2020

– Man har hørt om så mange, der ikke har kunnet få førtidspension, så jeg var betænkelig, da processen gik i gang. At have HK i ryggen har givet ro, og Gitte Møgelbjerg har været der for mig meget mere, end man kan forlange af en tillidsrepræsentant, siger han.

Ser lysere på fremtiden

I dag ser Peter Ellekær Hansen lysere på fremtiden, end han har gjort længe.

– Jeg kan begynde at mærke en effekt af, at jeg ikke arbejder længere. Nogle gange skal jeg ind og ligge fire gange om dagen. Nu kan jeg passe hvilene ind, når jeg har behov for dem, og kan på den måde tage hovedpinen i opløbet.

Artiklen er tidligere bragt på hk.dk

Artiklen er tidligere bragt på hk.dk

– Da jeg var i fleksjob, brugte jeg alle mine kræfter på jobbet og måtte sove nogle timer frem til kl. 17 hver dag, når jeg kom hjem, og alligevel var jeg nødt til at gå i seng kl. 20 om aftenen.

Fordi, jeg nu kan hvile mig, lige når jeg har behov for det, kan jeg få mere tid sammen med min kone i hverdagen. Jeg kan også være noget for mine tre børn og to børnebørn, fortæller han.

– Jeg savner mine kolleger, men jeg savner ikke at komme på arbejde. Med de få timer, jeg arbejdede som fleksjobber, var arbejdet ikke det samme.

Der var en masse ting, jeg ikke var involveret i, fordi jeg kun var der kort tid hver uge. Og så var der hele den dårlige samvittighed over ikke at slå til – hverken på arbejdet eller herhjemme.

Jeg har lært, at helbredet er det vigtigste, og at få tilkendt førtidspension giver mig noget livskvalitet, siger han.

Et nyt nationalt stresspanel skal komme med bud på løsninger, der kan dæmme op for det voksende samfundsproblem, og det er der brug for.