Eurofound (EU’s arbejdsmarkedsagentur) har for nyligt udgivet en rapport om arbejdstid i EU for perioden 2021-2022.

Ud over at give et generelt billede af udviklingen i den gennemsnitlige arbejdstid i EU og de enkelte medlemslande viser rapporten også, at flere medlemslande arbejder for at nedsætte arbejdstiden.

Særligt introduktionen af en 4-dages arbejdsuge har bredt sig rundt omkring i EU i et forsøg på at give arbejdstagerne mere frihed og fleksibilitet.

Forsøg i f.eks. Spanien og Irland viser, at det kan nedsætte antallet af sygedage og følelsen af udbrændthed, mens arbejdsgiverne samtidig oplever en øget motivation og produktivitet fra deres medarbejdere.

Eurofounds rapport om arbejdstid i EU, 2021-2022

Eurofounds rapport om arbejdstid i EU, 2021-2022

Rapporten – udgivet hvert andet år – dækker de vigtigste tendenser som følge af lovgivning reformer og ændringer fra overenskomstforhandlinger på nationalt eller sektorielt niveau i EU og Norge i 2021 og 2022. Den undersøger specifikt gennemsnitlig ugentlig arbejdstid fastsat af kollektive aftaler, både på tværs af nationale økonomier og i fem særlige sektorer: Kemisk industri, metalindustri, bank, detailhandel og offentlig administration.

Læs hele rapporten: Working time in 2021–2022 (europa.eu)

Spanien og Irland introducerer 4-dages arbejdsuge uden reduktion i løn

I Spanien lancerede man sidste år et 2-årigt pilotprojekt, der skal nedsætte antallet af arbejdstimer med 10 pct. ved at indføre en 4-dages arbejdsuge i mindre virksomheder inden for industrisektoren.

I Spaniens tredje største by, Valencia, har man udført et lignende pilotprojekt, der påvirkede omkring 360.000 arbejdstagere.

Det skete ved at byrådet placerede helligdage hver mandag hen over én måned. For et par uger siden blev resultaterne fra Valencia præsenteret; arbejdstagerne fik sundere vaner, et lavere stressniveau, en mindre følelse af udbrændthed og en større følelse af livskvalitet.

Øget livskvalitet, søvn og jobsikkerhed

I Irland blev der i 2022 afprøvet et forsøg, hvor 12 virksomheder i seks måneder indførte en 4-dages arbejdsuge af 32 timer.

FAKTA

Ni af de 12 virksomheder ville efterfølgende fortsætte med en 4-dages arbejdsuge, mens de resterende tre overvejede det

Lønmodtagerne oplevede øget livskvalitet, øget søvn og en følelse af jobsikkerhed, mens alle 12 virksomheder kunne rapportere om enten en stabil eller øget produktivitet – og flere oplevede en større motivation fra deres medarbejdere.

Ni af de 12 virksomheder ville efterfølgende fortsætte med en 4-dages arbejdsuge, mens de resterende tre overvejede det.

I begge forsøg er der ikke blot tale om en reduktion af antallet af arbejdsdage, men også en reduktion i antallet af arbejdstimer. Medarbejderne blev bedt arbejde én dag mindre uden at øge arbejdstiden de øvrige fire dage, og oplevede samtidig ingen reduktion i deres løn.