Det danske medlem af Europa-Parlamentet, Nikolaj Villumsen, har stået i spidsen for forhandlingerne om direktivet, der vedrører grænseværdier for eksponering af bly og diisocyanater på arbejdspladsen.

Det er første gang i 40 år, at EU reducerer grænseværdierne for eksponering af bly – og det er første gang nogensinde, at der indføres grænseværdier for diisocyanater.

4,2 mio i farezonen

Mellem 50.000-150.000 personer anslås at være eksponeret for bly i forbindelse med deres arbejde, mens ca. 4,2 mio. arbejdstagere udsættes for diisocyanater.

Der er tale om farlige stoffer, der kan få fatale konsekvenser for millioner af arbejdstagere. Vi i FH er derfor glade for, at Parlamentet nu har taget et vigtigt skridt mod en vedtagelse af de nye grænseværdier.

Eksponering for bly sker ofte i forbindelse med forarbejdning af bly, f.eks. ved produktion af batterier. Men eksponeringen kan også opstå i forbindelse med bygningsrenoveringer, affaldsindsamling, genindvinding og miljøoprydning.

Diisocyanater bruges primært til at producere et materiale, der anvendes til isolering af både bygninger og apparater. Det inkluderer produkter som skum, plast, overfladebehandlingsmidler, lakker, tokomponentmaling og klæbemidler.

Nedsat fertilitet, aborter og astma

Eksponering for bly kan påvirke mænd og kvinders seksuelle funktionsevne, ligesom det kan nedsætte kvinders fertilitet og forårsage aborter eller alvorlige fødselsdefekter.

At blive eksponeret for diisocyanater kan desuden resultere i astma og hudsygdomme.

For os i FH er det afgørende, at ingen arbejdstager risikerer at blive syg eller dø af at gå på arbejde.

Derfor er aftalen et afgørende skridt mod et sundere og mere sikkert arbejdsmiljø, og mod en omstilling der både er grøn og retfærdig.

Fakta

Fakta

Mellem 50.000-150.000 personer anslås at være eksponeret for bly i forbindelse med deres arbejde, mens ca. 4,2 mio. arbejdstagere udsættes for diisocyanater.

Aftalen skal stadig godkendes i Rådet og derefter gennem en formel vedtagelsesproces, før direktivet om grænseværdier for bly og diisocyanater kan træde i kraft.

En forskel for arbejdstagerne

Under en debat i Parlamentet pointerede Villumsen, at aftalen er et udtryk for et Europa, der kan gøre en forskel for arbejdstagerne.

Det erklærede et stort flertal af Parlamentet sig enig i, da hele 589 medlemmer stemte for ved afstemningen i onsdags.

I forbindelse med debatten deltog også Nicolas Schmit, kommissær for beskæftigelse og sociale rettigheder.

Her understregede han, at aftalen kan sikre en kobling mellem den grønne omstilling og et godt arbejdsmiljø.

Aftalen skal stadig godkendes i Rådet og derefter gennem en formel vedtagelsesproces, før direktivet om grænseværdier for bly og diisocyanater kan træde i kraft.