I denne uge har der været en offentlig høring i Europa-Parlamentets Udvalg for Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Her vendte man situationen for arbejdstagerne i en tid med stigende leveomkostninger.

Det kom til udtryk i høringen, at husholdninger med lavere indkomster har svært ved at betale deres regninger. De har typisk højere varmeregninger pga. boliger af lavere kvalitet.

Kvinder er ramt særligt hårdt, fordi de i gennemsnit tjener mindre end mænd – også selvom de laver det samme arbejde. I FH finder vi det kun rimeligt, at kvinder tjener det samme som mænd for det samme arbejde. Det er ikke rimeligt, at kvinder rammes hårdere af stigende leveomkostninger pga. lavere løn.

Tal fra Eurofound viser, at op mod 53 pct. af de europæiske borgere har svært ved at få enderne til at mødes. Samtidig er flere husholdninger bekymrede for, om de er i stand til at betale deres kommende regninger.

Esther Lynch, Generalsekretær hos den europæiske fagbevægelse, The European Trade Union Confederation, har opfordret EU’s medlemsstater til at arbejde for højere lønninger.