Velfærd

Regnskab og pen

Den står på smalhals i kommunerne næste år: Økonomiaftale er en kriseaftale

”Aftalen om kommunernes økonomi er til næste år er decideret smalhals. Den sikrer godt nok, at velfærden følger med det stigende antal børn og ældre. Men der vil være væsentligt færre penge til at bygge og renovere daginstitutioner, skoler og ældrecentre for”, siger formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation, Lizette Risgaard.

SOSU, Social og sundhedsassistent, Plejehjem, Fagbevægelsens Hovedorganisation

FH’s forslag til ansvarlig, retfærdig og ambitiøs 2030-plan

FH ønsker fortsat, at Danmark skal have et tårnhøjt ambitionsniveau i forhold til at in-vestere i velfærd, uddannelse og andre 2. generationsreformer. Det er ikke gratis, og med det nationale kompromis om sikkerhed er de finanspolitiske rammer indskrænket. Derfor fremlægger FH en samlet økonomisk 2030-plan som sikrer finansiering til at opretholde et højt ambitionsniveau på Danmarks vegne.

Sosuassistent hjælper borger i kørestol ved hjælp af en grøn lift.

Har vi råd til at miste for 55 mia. velfærd?

OFFENTLIG ØKONOMI I SPÆNDETRØJE: År efter år har kommunerne brugt milliarder af kroner mindre på borgernær velfærd, end der var afsat i budgettet. Underforbruget skyldes en utilsigtet stram og ufleksibel budgetlov, som det nu er på høje tid at få moderniseret. Det skriver Lizette Risgaard, FH og Mona Striib, FOA.