Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) er glad for, at regeringens 2030-plan lover et stort og tiltrængt løft af velfærden på 32 mia. kroner.

Det er helt rigtigt set, når regeringen nu vælger at droppe planerne om en Arneplus-ordning, der i realiteten ville halvere antal år med seniorpension og sænke ydelsen for seniorpensionister.

Det er vigtigt, at vi ikke spærrer udgangene fra arbejdsmarkedet, og at mennesker, der er slidt ned efter et langt arbejdsliv, har mulighed for at trække sig tilbage, før kroppen siger helt stop. Samtidigt er det også positivt, at seniorjob-ordningen får lov at bestå.

Det er sejr for lønmodtagerne at regeringen har skrottet sine planer om at forringe seniorpensionen!

Morten Skov Christiansen

“Det er en sejr for lønmodtagerne, at regeringen har skrottet sine planer om at forringe seniorpensionen. Det betyder, at nedslidte seniorer kan få en værdig tilbagetrækning, fremfor at skulle på fx sygedagpenge eller i jobafklaringsforløb i stedet for.

LÆS OGSÅ: FH cheføkonom: Nej tak til panikløsninger i velfærden

Med et stort økonomisk råderum og viden om, at seniorerne generelt trækker sig senere tilbage fra arbejdsmarkedet, ser jeg intet behov for at lukke udgange fra arbejdsmarkedet for de mest nedslidte. Det har regeringen heldigvis også indset. Alt i alt er vi i FH ganske tilfredse med regeringens 2030-plan,” siger formand for FH, Morten Skov Christiansen.

Fremtidssikring af velfærden

2030-planen giver velfærden et samlet løft, så den kan følge med både demografien og velstandsudviklingen.

Det betyder, at investeringerne både tager højde for, at vi bliver flere børn og ældre, men også at vores forventninger til velfærdssamfundet stiger i takt med, at vi som samfund bliver rigere. Det er der brug for, hvis vi skal fremtidssikre den velfærdsmodel, vi har i dag,

Den offentlige velfærd skal fuldt ud følge med udviklingen i befolkningen og i samfundet, så borgerne ikke oplever at velfærden forringes år for år. Det er nu lykkes at fremtidssikre med denne aftale!

Morten skov christiansen

“Den offentlige velfærd skal fuldt ud følge med udviklingen i befolkningen og samfundet, så borgerne ikke oplever, at velfærden forringes år for år. Det er nu lykkes at fremtidssikre med denne aftale. Men det er også vigtigt at fokusere på investering i uddannelse, så vi har den rette arbejdskraft, der er nødvendig for en grøn omstilling, et konkurrencedygtigt erhvervsliv og et velfungerende velfærdssamfund,” siger Morten Skov Christiansen.

LÆS OGSÅ: Skattelettelser til almindelige lønmodtagerne er fornuftigt, hvis der stadig er råd til investeringer i fremtidens velfærd

En stor del af midlerne er øremærket til specifikke formål som fx 5 mia. kr. til sundhed og mere end 3 mia. kr. til psykiatrien. For FH er det dog centralt, at investeringen i velfærd dækker behovet så bredt som muligt, så investeringerne også sikrer, at fx skoler, ældrepleje og daginstitutioner kan følge med.

Yderligere information

Yderligere information

Yderligere information via FH’s pressetjeneste på:

Tlf. 26119710