I regeringens skatteudspil skal skatten lempes for næsten syv mia. kr., og af dem skal godt fem mia. kr. gå til at hæve beskæftigelsesfradraget.

Derudover er der udsigt til lettelser i topskatten for mere end én mia. kr., mens regeringen har afsat en halv mia. kr. til det uspecificerede ”socialt afbalancerede skattelettelser”.

Skattelettelser står ikke øverst på FH’s ønskeliste, men når det nu skal være, er et højere beskæftigelsesfradrag et af de tiltag, som kan mærkes i lommerne på lønmodtagerne bredt set!

Morten skov christiansen

“Skattelettelser står ikke øverst på FH’s ønskeliste, men når det nu skal være, er et højere beskæftigelsesfradrag et af de tiltag, som kan mærkes i lommerne på lønmodtagerne bredt set. Men at lempe topskatten er for mig at se en forkert prioritering.

Til gengæld ser vi gerne, at de 500 mio. kr. regeringen har sat af til socialt balancerede skattelettelser bruges på at øge fagforeningsfradraget.

Det vil komme fagforeningsmedlemmer til gode og styrke organiseringen af vores arbejdsmarked”, siger Morten Skov Christiansen, formand for FH.

Skattelettelser kan koste dyrt

Regeringen vil finansiere skattelettelserne via det økonomiske råderum. Selvom alt tyder på, at dansk økonomi er solid og klarer sig godt, er der usikkerhed omkring selve råderummets størrelse.

Skønnene for, hvor stort råderummet er, svinger markant efter opgørelsesmetode, og alt efter, om man spørger Finansministeriet eller De Økonomiske Råd. Det understreger den seneste vismandsrapport fra oktober måned.

I FH maner vi til forsigtighed i forhold til at prioritere skattelettelser, for det er langt lettere at sænke skatterne end at hæve dem igen, hvis der bliver behov for det!

Morten skov christIANSEN

“Vi ser ind i en fremtid, hvor vi er nødt til at prioritere mange penge til den grønne omstilling, forsvar og den offentlige sektor, som i meget nær fremtid får endnu flere opgaver, fordi der kommer flere ældre.

Derfor forventer jeg også at se massive investeringer i vores fælles velfærd, når regeringen inden længe fremlægger sin 2030-plan. I FH maner vi derfor til forsigtighed i forhold til at prioritere skattelettelser, for det er langt lettere at sænke skatterne end at hæve dem igen, hvis der bliver behov for det”, slutter Morten Skov Christiansen.

Du kan læse alt om regeringens skatteudspil “Mere attraktivt at arbejde” her.

Yderligere information

Yderligere information

Yderligere information via Fagbevægelsens Hovedorganisations pressetelefon:

Tlf. 26 11 97 10