I 2021 steg udgifterne til sociale sikringsydelser i alle EU’s medlemslande. Det viser en undersøgelse foretaget af Eurostat. Den største stigning skete i Letland, hvor udgifterne steg med hele 23% ift. 2020. Af andre markante stigninger kan nævnes Bulgarien og Ungarn, hvor udgifterne steg med henholdsvis 16% og 10%.

Danmark er selvfølgelig også at finde på listen, og selvom der ikke har været så markant en stigning som i førnævnte lande, så steg udgifterne i dansk kontekst med 2%. Det samme er i øvrigt gældende for lande som Frankrig, Østrig, Belgien, Finland, Italien og Estland.

Udgifterne er gået til bl.a. børnefamilier, arbejdsløse, handicappede, socialt ekskluderede mv. Dog fremgår det også af Eurostats undersøgelse, at alderdoms- og sundhedsydelser udgjorde størstedelen af udgifterne i alle EU’s medlemslande.

I FH er vi glade for, at der overalt i EU bliver brugt flere penge til at hjælpe dem, som virkelig har brug for det. Det er for FH vigtigt, at vi bekæmper truslen om fattigdom og social eksklusion, at der skabes robuste sociale sikkerhedsnet, der sikrer alle borgere et værdigt liv og lige muligheder.

Link til undersøgelse: europa.eu/eurostat

Hurra for Den Europæiske Søjle for Sociale Rettigheder

17. november fejrer EU 5-års fødselsdag for ”Den europæiske søjle for sociale rettigheder”.

Søjlen har i dens levetid ifølge Kommissionen ført til over 130 forskellige initiativer på hele det sociale, arbejdsmarkedspolitiske og velfærdspolitiske flet med det mål at gøre Europa mere socialt og retfærdigt for alle.

Læs mere her: europa.eu/commission