Fundamentet er solidt – men usikkerhed skaber tilbageholdenhed. Sådan lyder den overordnede konklusion i den seneste økonomiske prognose fra Fagbevægelsens Hovedorganisation.

Prognosen konkluderer, at udgangspunktet for dansk økonomi og arbejdsmarkedet er stærkt – ikke mindst fordi hjulene kom hurtigt i gang igen, da samfundet atter åbnede og COVID-restriktionerne forsvandt.

2021 sluttede af med høj økonomisk aktivitet, rekordhøj beskæftigelse og den laveste ledighed i mere end 13 år. Dertil havde Danmark det største overskud på de offentlige finanser blandt EU-landene.

Ny situation med usikkerhed og tilbageholdenhed

Situationen har dog ændret sig betragteligt. Ruslands invasion af Ukraine og kraftigt stigende priser skaber usikkerhed og tilbageholdenhed.

Der er allerede flere tegn på, at det påvirker forbrugerne, at vi i øjeblikket oplever den højeste inflation i næsten 40 år.

JONAS SCHYTZ JUUL

”Der er allerede flere tegn på, at det påvirker forbrugerne, at vi i øjeblikket oplever den højeste inflation i næsten 40 år. De usikre tider gør både husholdninger og virksomheder mere tilbageholdne. Det vil lægge en betydelig dæmper på økonomien”, siger Jonas Schytz Juul.  

Det stærke udgangspunkt giver dog alligevel en ventet årlig vækstrate på 3½ pct. i 2022.

Og selv om FH regner med en betragtelig opbremsning på arbejdsmarkedet, skønnes beskæftigelsen i år at være over 90.000 personer højere end sidste år – alene på grund af den udvikling, vi allerede kender.

Reallønsfald afløses af fremgang igen fra næste år

Den accelererende inflation er kommet hurtigt og uventet. Og selv om lønstigningerne er tiltaget, vil det ikke være nok til at undgå at husholdningernes købekraft svækkes væsentligt.

Reallønnen ventes at falde for første gang i ti år.

”Udviklingen i inflationen og situationen i Ukraine er nogle af de helt afgørende elementer for den økonomiske vejrudsigt.

LÆS PROGNOSE: Dansk økonomi står stærkt, men tynges af usikre tider og høj inflation

Og selv om der er risiko for at vi får et kraftigere uvejr end ventet, så kan det ende med at blive en mildere vind, der kommer til at passere”, siger Jonas Schytz Juul.

Cheføkonomen understreger dog, at trods den enorme usikkerhed, så vurderer FH, at afmatningen vil være forholdsvis kort, og at der allerede i løbet af næste år er udsigt til lidt mere normale tilstande.

Vi venter også for nuværende, at prisstigningerne finder et mere normalt leje fra næste år. At reallønsfaldet bliver kortvarigt og afløses af fremgang. Så der er god grund til at forvente, at vi holder skindet på næsen, og vi ser ind i pæn fremgang igen allerede i løbet af 2023

JONAS SCHYTZ JUUL

”Selv om der sker en midlertidig opbremsning, så har vi stadig høj beskæftigelse i Danmark. Vi venter også, at prisstigningerne finder et mere normalt leje fra næste år, og at reallønsfaldet bliver kortvarigt og afløses af fremgang. Så der er god grund til at forvente, at vi holder skindet på næsen, og at vi ser ind i pæn fremgang igen allerede i løbet af 2023”, siger Jonas Schytz Juul.

På den baggrund venter FH en vækst på 1,6 pct. i 2023 og på 1,8 pct. i 2024. Dertil skønnes beskæftigelsen at stige med samlet 22.000 personer i 2023 og 2024 og dermed nå nye historiske højder.

Ikke tiden til at træde hårdere på den finanspolitiske bremse

Danmark havde sidste år et overskud på de offentlige finanser på 2,6 pct. af BNP, og der er udsigt til fortsat overskud de kommende år.

Der er med andre ord i FH’s optik ikke behov for at stramme finanspolitikken af hensyn til de offentlige finanser. Konjunkturerne lige nu taler dog for en vis stramning, som det også er planlagt.

Med udsigt til betydelig opbremsning i økonomien, og med henvisning til, at vi står i meget usikre tider, mener vi – i modsætning til blandt andet Vismændene – ikke, at der er behov for at stramme mere lige nu

Jonas Schytz

”Med udsigt til betydelig opbremsning i økonomien, og med henvisning til, at vi står i meget usikre tider, mener vi – i modsætning til blandt andet Vismændene – ikke, at der er behov for at stramme mere lige nu”, siger Jonas Schytz Juul.

Det stærke udgangspunkt for de offentlige finanser stiller til gengæld Danmark godt, hvis der mod forventning skulle blive tale om en mere markant opbremsning i økonomien, og der derfor bliver et behov for at holde hånden under økonomien og arbejdsmarkedet.