”Regeringen ønsker en markant styrkelse af erhvervsuddannelserne sådan, at flere unge vælger erhvervsskolerne fremfor det almene gymnasium.”

Sådan står der i regeringsgrundlaget fra december, men ønsket fra regeringen har endnu ikke manifesteret sig i handlinger.

Og et ønske gør ikke nogen forskel i sig selv. Det blev desværre tydeligt, da søgetallene til ungdomsuddannelserne blev offentliggjort. Igen stiger tilgangen til gymnasierne, mens færre vil have en erhvervsuddannelse.

Jeg har endnu ikke hørt nogen forklare, hvordan i alverden vi skal komme i nærheden af at nå vores klimamål, hvis der ikke er faglærte til at bygge vindmøller og energieffektive boliger!

Nanna højlund

Imens sidder regeringen på hænderne. Finansloven for i år havde været det rigtige sted at sætte penge bag de fine ord. Det skete ikke, og dermed får endnu et år lov til at passere uden nævneværdig handling for at løse manglen på faglærte.

Mangel giver store problemer – allerede nu

I FH har vi tidligere dokumenteret, at der forsvinder 27 faglærte fra det danske arbejdsmarked i døgnet. I døgnet!

Samtidig viser prognoser, at vi kommer til at mangle 99.000 faglærte i 2030, og manglen mærkes allerede mange steder.

Byggeriet mangler elektrikere og plejehjemmene mangler SOSU’er, mens industrien må sige nej til opgaver, fordi der ikke er folk til at udføre dem. Det er rigtige konsekvenser, der mærkes af borgeren og på samfundets bundlinje lige nu – ikke i en fjern fremtid.

Og så har jeg endda slet ikke nævnt det vigtigste offer på den politiske lediggangs alter – nemlig den grønne omstilling.

Fjernvarme lægger ikke sig selv, kendskab til klimaaftryk hos logistikmedarbejderne af sig selv, og energitunge, gamle ejendomme bliver ikke renoveret eller revet ned ved magi.

NANNA HØJLUND

For jeg har endnu ikke hørt nogen forklare, hvordan i alverden vi skal komme i nærheden af at nå vores klimamål, hvis der ikke er faglærte til at bygge vindmøller, og energieffektive boliger og til at omlægge til bæredygtig handel, cirkulær anvendelse om ændrede kostsammensætninger.

Fjernvarme lægger ikke sig selv, kendskab til klimaaftryk hos logistikmedarbejderne af sig selv, og energitunge, gamle ejendomme bliver ikke renoveret eller revet ned ved magi.

Vi mister 27 faglærte om dagen

Vi mister 27 faglærte om dagen

Om 7 år mangler der 100.000 faglærte

Laveste andel i 5 år:

Blot 19,4 pct. af de elever, der forlader grundskolen til sommer, ønsker at fortsætte på en erhvervsuddannelse.

FH foreslår bla. :

  • Elevløn på grundforløb 2
  • Permanent løft af erhvervsuddannelserne på 500 millioner kroner årligt

Vi har bud på løsninger

FH har budt ind med konkrete løsninger til at gøre erhvervsuddannelserne mere attraktive. Det handler blandt andet om at give elevløn på 2. del af grundforløbet samt et permanent løft af erhvervsskolernes bevilling med 300 millioner kroner årligt.

Penge, der skal bruges til den dybt nødvendige modernisering af skolernes rammer og udstyr samt til undervisningsmaterialer og efteruddannelse af lærerne.

LÆS OGSÅ: Uddannelsessnobberne tager fejl – det er smart at blive faglært

De skridt vil være en god start, men det er ikke nok i sig selv. For der skal også en kulturændring til. Over de seneste årtier har vi fået skabt en fortælling i vores samfund om, at det er finere at læse bøger end at bruge sine hænder.

EUD er ikke plan B

Det er ren gift for samfundet, hvis vi ser ned på dem, der faktisk får ting til at ske.

Derfor er det nødvendigt at tage et grundlæggende livtag med hele den tilgang, vores uddannelsessystem har til de veje, unge mennesker kan vælge efter grundskolen. Erhvervsuddannelserne må ikke blive fremstillet som en plan B for dem, der ikke er ”gode nok” til gymnasiet.

Den diskurs skal vi have et opgør med.

Derfor vil jeg endnu en gang opfordre regeringen til at indkalde os til trepartsforhandlinger om de her enorme udfordringer. Sådan, at de penge, der forhåbentlig snart kommer til erhvervsskolerne, kan blive fulgt op af nødvendige kulturelle og strukturelle ændringer.

LÆS OGSÅ: Sammenomgrønomstilling.dk

ERHVERVUDDANNELSE
ERHVERVUDDANNELSE
ERHVERVUDDANNELSE
Søgetallene til erhvervsuddannelserne er igen i år på et alt for lavt niveau, og dermed vil manglen på faglærte kun blive større i fremtiden.