Erhvervspolitik

Gode digitale ambitioner savner de nødvendige investeringer

Der er gode ambitioner i den aftale, regeringen netop har indgået med De Radikale og Dansk Folkeparti om at gøre Danmark til en digital frontløber. Skal ambitionerne realiseres, må regeringen dog droppe de fortsatte besparelser på erhvervsuddannelserne.

Regeringen tager stilling til deleøkonomi

I dag har regeringen fremsat ny strategi for deleøkonomi. FTF mener, der er mange gode forslag i udspillet, men at der samtidig er et stykke igen, før der er formuleret ordentlige retningslinjer for deleøkonomien.

Helt skævt med ny aktierabat til de velbeslåede

Regeringens nye erhvervsudspil vil bl.a. sænke skatten på aktieindkomster, hvilket især tilgodeser dem med de største indkomster, som har råd til aktiekøb. Det er helt skævt med flere skattelettelser til dem, der har mest, mener FTF, der forslår, at den offentlige sektor skal være digital spydspids.

En treenighed – indspil til en ny vækstdagsorden, 2016

Succesfulde virksomheder kendetegnes af, at ledelsen og medarbejderne sammen skaber værdi, og medarbejdernes engagement og idérigdom værdsættes som den vigtigste ressource. https://fho.dk/wp-content/uploads/lo/2017/05/3202-en-treenighed-indspil-til-en-ny-vaekstdagsorden.pdf