Regeringen lægger blandt andet op til at styrke søgningen til erhvervsuddannelser og videregående uddannelser inden for de teknologiske områder (de såkaldte STEM-uddannelser). Samtidig skal et 4-årigt forsøgsprogram i folkeskolen og øget digitalisering på erhvervsuddannelserne sikre, at vi har de nødvendige kompetencer i fremtiden.

– Ideen om at styrke søgningen til uddannelser inden for det teknologiske område er god, og der kan vi også bidrage fra fagbevægelsen. Flere af de øvrige initiativer støtter også godt op om vores trepartsaftale om efteruddannelse, der jo netop sigter mod at fremtidssikre muligheden for livslang læring i en teknologisk omskiftelig tid. Når det er sagt, har vi i LO svært ved at se, hvordan Danmark skal blive frontløber, når regeringen bliver ved med at spare på hele uddannelsesområdet, siger LO-formand Lizette Risgaard:

– Det hænger jo ikke sammen, når man vil have 20 procent ?ere til at fuldføre en STEM-erhvervsuddannelse om ti år, samtidig med, at man bliver ved med at tage penge fra netop erhvervsuddannelserne. Senest har man besluttet at spare 100 mio. kr. mere på erhvervsuddannelserne med dette års finanslov. Det bliver vi nødt til at gøre noget ved, hvis Danmark virkelig skal sikre sig den digitale førerposition i fremtiden, siger Lizette Risgaard.

Brug for et sikkerhedsnet
Samtidig er det en afgørende forudsætning, hvis Danmark skal sikre sig den digitale førertrøje, at der er den nødvendige omstillingsparathed hos lønmodtagerne. Og det kræver en tryghed og tillid til, at der er et ordentligt sikkerhedsnet:

– Hvis vi skal sikre, at alle tør springe med på vognen og byde forandringer velkommen ? så kræver det, at man ikke risikerer at falde igennem i den periode, hvor man måske skal skifte jobfunktion og igennem et længere opkvalificeringsforløb. Derfor er det også på tide, at vi begynder at kigge på kompensationsgraden i dagpengesystemet, som jo desværre er nedadgående. Vores berømmede flexicurity-system skal fintunes til fremtidens arbejdsmarked, siger Lizette Risgaard:

– I LO er vi meget enige i, at Danmark skal være foregangsland. Vi skal gå forrest for at skabe fremtidens job. Men det kræver altså både bedre uddannelse og flere investeringer. Men mindst lige så vigtigt er et sikkerhedsnet, der gør, at folk tør kaste sig ud i de nye muligheder. Det skal i fokus nu, hvis regeringens ambitioner skal indfris.

Kontakt: LO?s pressetelefon 26 11 97 10.