I dag holdt Ursula von der Leyen den årlige ’State-of-the-Union’ tale i Strasbourg.

Som sin sidste tale inden Europa-Parlamentsvalget næste år, benyttede von der Leyen lejligheden til at fremhæve Kommissionens resultater over de seneste knapt fire år – og lod det seneste års succeser bane vejen for det kommende år.

FH’s næstformand, Flemming Grønsund, efterlyser dog et større fokus på arbejdstagerne som en central del af vejen mod et stærkere og mere modstandsdygtigt EU.

Vi kan ikke tillade os at tale om et rigt Europa, når flere og flere arbejdstagere samtidig arbejder under kummerlige arbejdsvilkår uden rettigheder!

Næstformand, Flemming Grønsund

Blandt de vigtigste resultater, lagde von der Leyen særligt vægt på tre ting. Først behovet for investeringen i Europas velstand, for at opbygge en grøn, digital og retfærdig økonomi for alle.

Dernæst et mere modstandsdygtigt Europa, der bygger på et demokratisk, retfærdigt og inkluderende samfund. Og sidst men ikke mindst forsvaret af den europæiske fred med henvisning til krigen i Ukraine.

I FH støtter vi, at Kommissionen fortsat lader disse temaer bane vejen frem mod Europa-Parlamentsvalget i juni 2024.

Vi er særligt glade for at høre von der Leyen nævne social dialog, kollektive forhandlinger og arbejdsmarkedets parter som en central del af fremtidens arbejdsmarked i EU. Det er positivt, at Kommissionen har en ambition om at sikre et fair, retfærdigt og omstillingsparat arbejdsmarked.

Det er vi i FH klar til at bidrage til.

Savner fokus på rettigheder for lønmodtagere

I dagens tale savner vi dog et større fokus på arbejdstagerne og deres rettigheder, ligesom vi mangler at se Kommissionen italesætte netop disse som en central del af fremtidens arbejdsmarked. Den danske model er noget Europa kan lære af.

Næstformand, Flemming Grønsund, siger: ”Vi kan ikke tillade os at tale om et rigt Europa, når flere og flere arbejdstagere samtidig arbejder under kummerlige arbejdsvilkår uden rettigheder

Von der Leyen priser i sin tale EU’s robuste og stærke økonomi, trods de seneste års udfordringer, som hun mener skyldes massive investeringer i EU’s velstand og fremtid. Her nævner hun bl.a. den rekordlave arbejdsløshedsprocent i 2022.

I FH glæder vi os over at så mange europæere er i arbejde.

Men når der samtidig er flere og flere arbejdstagere, der arbejder uden ordentlige løn- og arbejdsvilkår, er der noget galt.

Det klinger hult at tale om et rigt Europa, når ikke de europæiske arbejdstagere får del i den velstand, de så tydeligt har spillet en central rolle i at have skabt.

Hvis ikke EU formår at gøre lønmodtagerne til en central del af den grønne omstilling, bliver det vanskeligt at komme helt i mål!

NÆSTFORMAND, FLEMMING GRØNSUND<br>

Næstformand, Flemming Grønsund, siger: ”Hvis ikke EU formår at gøre lønmodtagerne til en central del af den grønne omstilling, bliver det vanskeligt at komme helt i mål

Blandt Kommissionens resultater, nævner von der Leyen fokusset på at forsvare demokratiet og opbygge et stærkt og modstandsdygtigt EU.

Der er sket spændende ting på det område, som vi i FH støtter. Vi er særligt positive over for Kommissionens initiativer til at styrke retsstatsprincippet og bekæmpe korruption, samt forslaget til et direktiv om løntransparens med henblik på at sikre ligestilling.

Dog er vi i FH skeptiske over for det manglende fokus på arbejdstagerrettigheder, når von der Leyen taler om at opbygge et EU med lige muligheder for alle.

Hvis EU skal stå stærkt i konkurrencen med resten af verden, finder FH det afgørende, at arbejdstagerne får en central rolle i vejen mod et mere modstandsdygtigt EU.

Vi skal sikre et trygt arbejdsmarked med gode muligheder for uddannelse og opkvalificering, hvis vi skal nå i mål med den grønne- og digitale omstilling.

Når von der Leyen desuden roser EU-landenes sammenhold om støtte til Ukraine og sanktionspakker mod Rusland, må vi ikke glemme de forhold mange ukrainske flygtninge oplever i mødet med EU.

FH støtter Kommissionens budskab om, at de ukrainske flygtninge er velkomne i EU, og at den midlertidige beskyttelse af dem forlænges. Men deres vej ind på de europæiske arbejdsmarkeder skal ske på ordnede vilkår.

Vi kender allerede til historier om ukrainske flygtninge der bliver bedt arbejde til under mindstelønnen, arbejde gratis i prøveperioder eller arbejde sort uden kontrakt og socialforsikring.

Hvis ikke EU sætter en stopper for denne kurs, er der ikke tale om støtte til de ukrainske flygtninge, men om at udnytte de ukrainske flygtninge som billig arbejdskraft.

Du kan se Ursula von der Leyens tale her: Kommissionsformand Ursula von der Leyens tale om Unionens tilstand (europa.eu)

I FH vil vi nu dykke ned i dagens State-of-the-Union tale og den efterfølgende debat. Læs mere om dette i vores nyhedsbrev, der udkommer på fredag.