Formålet med Kommissionens henstillinger er at give de enkelte medlemslande vejledning til, hvordan landet kan øge vækst- og jobskabelsen i løbet af de næste 12-18 måneder.

I de landespecifikke henstillinger er der stort fokus på den grønne og digitale omstilling. Kommissionen påpeger særligt, at der er brug for at løse udfordringerne med mangel på arbejdskraft og faglærte for at nå i mål med omstillingerne.

I FH er vi glade for Kommissionens fokus på den grønne og digitale omstilling. Vi ser det som en helt afgørende opgave, at de omfattende midler, der kanaliseres ud i de europæiske økonomier som følge af bl.a. genopretningspakker, anvendes til at stimulere en retfærdig omstilling.

Kommissionen har også et særligt fokus på boligsituationen i Danmark, hvor Danmark som det eneste land i EU står i en ”kritisk situation”, når det gælder almindelige menneskers boligudgifter.

Her peges der f.eks. på, at der kan være behov for at skrue op for opførelsen af nye boliger. Det kan afhjælpe den store efterspørgsel, der er med til at presse priserne op i særligt de store byer.