FH har i denne uge deltaget i ETUC-kongressen, som fandt sted i Berlin under overskriften ”Sammen om en fair aftale for arbejdstagerne”.

Det er også overskriften for det arbejdsprogram, som skal guide ETUC’s arbejde de næste fire år.

Arbejdsprogrammet indeholder flere indsatsområder, hvor social dialog, mobilisering, arbejdsmiljø, ligestilling og retfærdig omstilling står centralt.

Vigtigt lønmodtagerne står sammen

Morten Skov Christiansens nævnte i sin tale til kongressen, at det jo ikke er altid, at vi er helt enige i ETUC. Men det ændrer ikke på, at det er vigtigt, at lønmodtagere på tværs af Europa står sammen, fastslog han.

Se ETUC’s arbejdsprogram og video fra kongressen her

Se ETUC’s arbejdsprogram og video fra kongressen her

Omkring 600 nationale fagforeningsdelegerede for 93 nationale fagforeningsorganisationer fra 41 europæiske lande, 10 europæiske brancheforbundne fagforeninger og særlige gæster fra Europa deltog.

Se ETUC’s arbejdsprogram og video fra kongressen her

En social retfærdig omstilling, ordentlige løn- og arbejdsvilkår og et godt arbejdsmiljø kommer ikke i Europa uden en stærk fagbevægelse.

Netop ordentlige arbejdsvilkår på tværs af landegrænserne og algoritmernes indtog på arbejdspladsen var udfordringer, som blev nævnt af mange.

En ny “gylden regel”

Også offentlige udbud var i søgelyset. Offentlige midler og penge skal ikke gå i lommerne på virksomheder, som ikke respekterer de gældende aftaler på arbejdsmarkedet.

Det var alle i kongressalen enige om.

Det blev desuden bakket op af kommissær Nicolas Schmit og gæster fra Europa-Parlamentet.

Flere talte om behovet for en ny ”gylden regel”, hvor offentlige midler kun går til virksomheder, der respekterer løn- og arbejdsvilkårene.

På kongressen fejrede de delegerede fra flere end 90 nationale hovedorganisationer og europæiske brancheorganisationer samtidig ETUC´s 50-års jubilæum.

Der blev set tilbage på sejre som f.eks. kampen for en europæisk søjle for sociale rettigheder og fremad mod nye udfordringer med f.eks. algoritmer på arbejdspladsen.

I dag, fredag vælges det politiske lederskab af ETUC med irske Esther Lynch i spidsen som ny generalsekretær og to vice-generalsekretærer, herunder svenske Claes-Mickael Ståhl og tre konføderalsekretærer.