Sidste år indkasserede 722 virksomheder ekstraordinære overskud på 1 billion dollars, samtidig med at den reelle løn for én milliard arbejdere faldt med 746 milliarder dollars. Det oplyser ITUC generalsekretær Luc Triangle i en pressemeddelelse op til World Day for Decent Work 2023.

Selvom verdensøkonomien er vokset til fire gange sin størrelse over de seneste 40 år, er andelen af den globale formue, der tilfalder lønninger, faldet med hele 13 procent. Derfor mener ITUC at det er “tid til en lønforhøjelse!”.

Dette sker primært på grund af en drastisk nedgang i fagforeningsdækning som følge af den langsigtede underminering af arbejdstageres rettigheder. En udvikling som er grundigt dokumenteret i ITUC Global Rights Index.

Global Rights Index konkluderer bla. at lønmodtagere i stigende grad ser sig nødsaget til at strejke, da arbejdsgivere afviser selv de mest beskedne lønkrav og i stedet deler profit ud til aktionærerne. Mange regeringer vælger at tage arbejdsgivernes parti og fastholde lønniveauet på så lavt et niveau, at almindelige familier har mere end svært ved at få enderne til at mødes.

I 72 % af landene i Europa er der registreret krænkelse af strejkeretten i følge Global Rights Index.

Mange arbejdsgivere nægter at dele velstanden med de arbejdere, der frembringer varerne og yder de tjenester, der skaber rigdom. Samtidig stiger corporate skatteunddragelse og -undvigelse til uhørte højder, og den offentlige sektor lider også under mangel på midler til at sikre anstændige lønninger!

Luc Triangle, ITUC's fungerende generalsekretær

ITUC’s fungerende generalsekretær, Luc Triangle, udtalte:

“Lønninger udgør hjørnestenen i Den Nye Sociale Kontrakt og danner grundlaget for bæredygtige og retfærdige økonomier.

Mange arbejdsgivere nægter at dele velstanden med de arbejdere, der frembringer varerne og yder de tjenester, der skaber rigdom.

Samtidig stiger corporate skatteunddragelse og -undvigelse til uhørte højder, og den offentlige sektor lider også under mangel på midler til at sikre anstændige lønninger.” og fortsatte:

Regeringer skal sikre ret til organisering

“Når arbejdsgivere holder lønningerne nede, skal regeringer træde til og garantere arbejdstagerne retten til at organisere sig i fagforeninger og forhandle kollektivt om lønningerne, og samtidig fastsætte leve- og minimumslønninger.

Hele 20 procent af verdens formelle økonomiarbejdere er afhængige af minimumslønnen.

Centralbanker må langt om længe opgive de forældede strategi med at holde lønningerne nede for at bekæmpe inflation.

Det er blevet bevist, at corporate grådighed og profitorientering er med til at drive priserne op.

Når 722 virksomheders ekstraordinære overskud på 1 billion dollars, samtidig betyder at den reelle løn for én milliard arbejdere falder med 746 milliarder dollars, er handling påkrævet!”, siger Luc Triangle.

Den bedste, og ofte den eneste, måde for arbejdstagere at sikre sig anstændige lønninger på er ved at blive medlem af deres fagforening!

LUC TRiangle

Organiserede lønmodtagere tjener op til 25% mere

Fagforeningsmedlemmer tjener mellem 10 og 25 procent mere end arbejdere, der ikke er medlemmer, og selv i fagforeningsorganiserede arbejdspladser, hvor lønpræmien kan være lavere, nyder alle arbejdstagere godt af lønsatser, der er forhandlet af fagforeningerne.

Fagforeninger over hele verden kæmper også mod lønforskelle, underminimumslønninger og udnyttende lønsatser for migranter, yngre arbejdstagere og andre grupper, der er udsat for diskrimination.

Global Rights Index fra ITUC dokumenterer direkte, hvordan betydelige minimumslønforhøjelser er blevet opnået gennem fagforeningsindsats.

“Den bedste, og ofte den eneste, måde for arbejdstagere at sikre sig anstændige lønninger på er ved at blive medlem af deres fagforening,” tilføjede Luc Triangle.

Læs hele Global Rights Index

Læs hele Global Rights Index

2023 markerer 10. udgave af Global Rights Index, og resultaterne bekræfter på en alarmerende måde dens grundlæggende formål.

Om ITUC

ITUC (International Trade Union Confederation) er en global sammenslutning af fagforeninger, der repræsenterer arbejdstagere over hele verden. ITUC arbejder for at fremme og beskytte arbejdstagernes rettigheder, forbedre arbejdsvilkårene og sikre social retfærdighed. Organisationen koordinerer og samarbejder med fagforeninger på tværs af lande og sektorer for at styrke arbejdstagernes stemme og kæmpe for retfærdige arbejdsforhold globalt.

Kilde: Globalrightsindex.org