På et møde i Europa-Parlamentets Udvalg om Beskæftigelse og Sociale Anliggender i tirsdags stemte 37 medlemmer for og tre imod den foreløbige direktivaftale om forbedring af arbejdsvilkårene for platformsarbejdere, som 25 af medlemslandene gav grønt lys til den 11. marts 2024.

Med afstemningen er vi nu et skridt nærmere den endelige vedtagelse af platformsdirektivet.

Målet med det nye direktiv er at sikre, at de mange personer, der arbejder for digitale arbejdsplatforme, får adgang til de almindelige arbejdstagerrettigheder, som de reelt har krav på. Rettigheder som f.eks. feriepenge, pension eller løn under sygdom.

I FH er vi glade for, at vi er et skridt nærmere et direktiv, som kan bane vejen for, at platformsarbejdere får adgang til ordentlige arbejdsvilkår i hele EU.

Før direktivet kan træde i kraft skal det vedtages af hele Europa-Parlamentet, hvilket forventes at ske den 24. april. Sidst men ikke mindst, skal direktivet også formelt vedtages i Rådet. Det er uvist hvornår det sker.

Direktivforslaget, der blev fremsat i 2021, har to hovedmål. For det første at sikre korrekt beskæftigelsesstatus for personer, der arbejder for digitale platforme, og for det andet at sikre gennemsigtighed om platformenes ledelse af arbejdet gennem algoritmer og overvågning.

Direktivet forpligter f.eks. medlemslandene til at indføre en formodning for lønmodtagerstatus, når der er indikationer på, at platformsarbejderen arbejder under instruktion og kontrol.

Hvis platformen mener, at formodningen er forkert, så er det platformen, der skal bevise, at platformsarbejderen udfører arbejdet som reelt selvstændig. Vurderingen af beskæftigelsesstatus skal tage udgangspunkt i de faktiske forhold ved arbejdets udførelse.

Platformsarbejdere vil også fremover blive beskyttet af direktivets regler om automatisk overvågning og algoritmeledelse.

F.eks. fastsætter direktivet, at væsentlige beslutninger skal tages af et menneske. Ingen kan altså blive fyret af en app. Platformene skal ligeledes være mere åbne om, hvilke algoritmesystemer de anvender, og hvordan de fungerer og påvirker platformsarbejderne. 

Det er første gang EU lovgiver på dette felt og er derfor et historisk skridt mod en retfærdig digital omstilling.