Uddannelse elev rækker finger op for at spørge læreren om noget

De unge har brug for uddannelser der fører til job

Hvor er det befriende, at regeringen er klar til et opgør med den fejlslagne centralisering, der i alt for mange år har trukket Danmark skævt. For med sit nye udspil Tættere på – Flere uddannelser og stærke lokalsamfund er der stort set gevinst på alle hylder: De unge får bedre mulighed for at uddanne sig i hele landet, virksomhederne uden for de store byer får adgang til flere kvalificerede medarbejdere, og trængslen på uddannelsesstederne i storbyerne dæmpes.

Mand i orange arbejdstøj med indkøbsvogn i supermarked

Tre konkrete indsatser skal få os hele vejen ud af coronakrisen

Danmark er kommet bedre gennem coronakrisen end frygtet, men vi står stadig foran en stort arbejde med genopretningen. Sidste uges aftale om at bekæmpe den stigende langtidsledighed var et vigtigt skridt på vejen. Men skal vi komme stærkere ud på den anden side kræver det, at vi får en bedre dagpengedækning og flere investeringer i uddannelse og opkvalificering.

FH og DA: Social dialog er forudsætningen for et stærkt EU

EU’s sociale topmøde i Porto d. 7.-8. maj kan sætte gang i det potentiale, som blandt andet digitaliseringen og den grønne økonomi vil skabe i de kommende år, men det kræver et stærkt mandat og inddragelse af arbejdsmarkedets parter. FH og DA deltager meget gerne i det arbejde – ligesom vi også mener, at arbejdsmarkedets parter skal inddrages i alle medlemslande for at sikre bred forankring i samfundet.

SAS: Rengøringsmand der går op bord i flyvemaskinen

Cheføkonom Jonas Schytz Juul: Coronakrisen har ramt arbejdsmarkedet skævt

Nedlukningen har ramt nogle hjørner af arbejdsmarkedet hårdt. En ny undersøgelse viser, at ca. 30 pct. af de ufaglærte oplevede lavere lønindkomst i 2020. Blandt de rigeste var tallet 10 pct. Denne markante forskel illustrerer nogle af de skævheder på arbejdsmarkedet, som bør tænkes ind i den politiske genopretningsindsats.

Mand til møde forklarer noget til andre mødedeltagere

Selvfølgelig er mobning på jobbet uacceptabelt

Mobning og chikane hører på ingen måde hjemme på en arbejdsplads. Uanset årsagen. Men vi skal heller ikke være bange for at diskutere med hinanden. Det er naturligt at tale med sine kolleger om valg af fagforening. Det må ikke være tabu. Så længe nogle gerne vil have de rettigheder, der er forhandlet hjem gennem overenskomsterne, uden at betale for dem – så må der også være plads til åbent at diskutere uenighederne.