To industriarbejdere drøfter et problem, der kan ses på pc'en. Aplha Laval

FH og FSR: Tørre tal baner vejen for virksomheder og medarbejdere

Når virksomhederne skal beregne deres klimaaftryk er der et stort potentiale for at inddrage medarbejdernes viden og forslag. Det er nemlig ofte de enkelte medarbejdere med jord under neglene, der kan se nye løsninger og idéer til, hvordan man bedst sparer på energien, mindsker spild eller køber mere klimavenlige råvarer.

Klima: Høstmaskiner i gang på marken.

Kommission skal bane vejen for klimaafgifter

Danmark står over for en kolossal forandring. Klimaudfordringerne skal tages alvorligt, og det kræver store omstillinger. Derfor barsler regeringen med en grøn skattereform, som skal bidrage til at nå i mål med de reduktioner, som folketinget har forpligtet sig på i Klimaloven. I FH foreslår vi at nedsætte en ekspertkommission, der skal vise vejen til CO2-afgifter på en ansvarlig måde.

Murer flytter på mursten

Folkepension: Afskaffelse af modregning vil øge uligheden

De Radikale vil afskaffe modregningen for arbejdsindkomst i folkepensionen. Det er en rigtig dårlig ide. Resultatet ville nemlig blot være, at man deler en masse penge ud til sunde og raske akademikere, som alligevel var fortsat med at arbejde efter folkepensionsalderen.

Allan Lyngsø Madsen: Sæt konkurrence på produktmarkedet under lup

Konkurrence mellem virksomheder spiller en afgørende rolle, når vi skal have en højere produktivitet. Desværre tyder Produktivitetsrådet seneste rapport på, at der er en svækket konkurrencesituation på produktmarkederne. Derfor er det glædeligt, at regeringens nye kommission for andengenerationsreformer skal sikre en mere sund og effektiv regulering af konkurrencen.

Mandlig industrimedarbejder. Nordic Sukker.

Majbrit Berlau: Vi skal styrke mænds sundhed

Den forventede levetid for 30-årige ufaglærte mænd er 7,6 år kortere end for mænd med en lang videregående uddannelse. Derfor markerer Fagbevægelsens Hovedorganisation i dag Mændenes internationale dag ved at sætte fokus på uligheden i sundhed blandt mænd.

Social dumping - dårlig hygiejne og sanitet

Social dumping: Udenlandske arbejdstagere bor uhygiejnisk

Uhygiejniske og trange boligforhold øger smitterisikoen blandt udenlandske arbejdstagere, som risikerer at bringe virus ind på danske arbejdspladser. Derfor er det afgørende, at der indføres mindstekrav til ”arbejdsrelateret indkvartering” i arbejdsmiljølovgivningen, samt at Arbejdstilsynet fremover får tilsynsforpligtelsen for at håndhæve reglerne.

Biler kører på hovedvejen

Der skal arbejdes for klimaafgifter både ude og hjemme

Klimaudfordringerne kan ikke løses uden afgifter på CO2-udledningen. Men dansk enegang med høje klimaafgifter fra den ene dag til den anden er ikke vejen frem. Derfor bør Danmark gå forrest i arbejdet for at udvikle et solidt fundament for CO2-afgifter i EU.

Ældrepleje - Fagbevægelsens Hovedorganisation. Skattelettelser fører til mindre velfærd.

Allan Lyngsø Madsen: Sund finanspolitik at lempe saldokravet

De økonomiske vismænd har i denne uge vurderet, at de offentlige finanser stadig er kernesunde på trods af coronakrisen. Det betyder, at der er plads til at lempe saldokravet ved den kommende revision af budgetloven, så vi er klar til at møde de udfordringer, vi ved, der er på vej.

Klima - Et slags landbrug med stor hvid kuppel. Mange er ude at gå i røde jakker.

Hastværk er lastværk – også når det gælder CO2-afgifter

Snart skal det besluttes, hvilke værktøjer Danmark skal bruge for at nå klimamålet i 2030. Her en høj ensartet CO2-afgift, som flere har foreslået, ikke vejen frem. I stedet bør en ekspertkommission undersøge, hvordan vi bedst designer afgifter, der fremmer den grønne omstilling uden, at det øger uligheden og skubber danske job og produktion til udlandet.