Børn i børnehave. Fagbevægelsens Hovedorganisation

Nye Borgerlige spiller hasard med vores børn og sundhed

Nye Borgerlige har foreslået, at spare 100.000 offentligt ansatte væk i 2035, så der er flere penge til skattelettelser. Et forslag, der ikke blot ville få store negative konsekvenser for vores børnepasning, ældrepleje, sundhed og folkeskole. Det er også et opgør med den samfundsmodel, som har gjort os til et af verdens mest rige og lige lande.

Tømmeruddannelse_2019_Ludvigsen

Fyr op under uddannelseskedlerne

Vi kan formentlig snart lægge corona bag os, når det gælder dansk økonomi. Vi er der ikke helt endnu, men udviklingen går bestemt den rette vej. Beskæftigelsen stiger og ledigheden falder. Det er værd at glæde sig over.

Mand i orange arbejdstøj med indkøbsvogn i supermarked

Cheføkonom Jonas Schytz Juul: Fra fodboldkamp til klimakamp i Europa

EU-kommissionen har fremlagt et klimaudspil, som blandt andet lægger op til at bruge indtægter fra kvotesystemet til at hjælpe udsatte grupper og erhverv i den grønne omstilling. Et lignende hensyn bliver vigtigt i Danmarks grønne skattereform. Analyser viser nemlig, at lavindkomstgrupper kan blive ramt uforholdsmæssigt hårdt af klimaafgifter, fordi de bruger en større del af deres indkomst på klimabelastende varer.

Ungarbejdere som flyttemænd på Rigsghospitalet

Kære arbejdsgivere, vil I ikke snart behandle jeres ungarbejdere ordentligt?

Hvert år rejser jobpatruljen Danmark rundt for at tale med unge om deres rettigheder på arbejdsmarkedet. Desværre er billedet hvert år det samme: De unge bliver snydt, så det driver, og kun hver fjerde 13-17-årige arbejder et sted, hvor reglerne bliver overholdt. Vi har længe snakket om, at værdig tilbagetrækning er forudsætningen for at holde hele arbejdslivet, måske det er på tide, at vi også taler om en værdige start?

Social- og sundhedsassistenter på arbejde på plejehjem

Cheføkonom Jonas Schytz Juul: Indstil det finanspolitiske sigtekorn på 2030

Dansk økonomi står overfor store udfordringer, som fx den grønne omstilling og behovet for mere faglært arbejdskraft. i det kommende årti. Disse udfordringer kræver et finanspolitisk manøvrerum, uden at vi går på kompromis med vores sunde offentlige finanser. Derfor har FH netop fremlagt, en overordnet plan for dansk økonomi frem mod 2030.

Udenlandske lønmodtagere bor ofte under uhumske forhold

Morten Skov: Udenlandske arbejdere skal bo anstændigt – også efter corona

I februar trådte en ny særlov om boligforholdende til udenlandske arbejdstagere i kraft. Loven, der skulle forbygge smittespredning, gælder dog kun til november. Det er et problem, for der har både før og under coronaepidemien været utallige eksempler på uhumske og direkte sundhedsskadelige boligforhold. Det skal der gøre op med, og derfor bør loven gøres permanent.

Ytringsfrihed. Ny lov risikerer at lukke munden på offenligt ansatte

Beskyt whistleblowere bedre: Lov halter på centrale områder

Medarbejdere, der råber op om mistænkelige forhold i en virksomhed, gør samfundet en tjeneste. Derfor skal de også beskyttes – og det sker altså ikke i tilstrækkelig grad i den whisteblowerlov, der nu afventer andenbehandling. Loven er et skridt i den rigtige retning, men halter på et par centrale områder.

Danmark skal Nærhedsreformeres: Vi får ikke nok velfærd for pengene

Årtiers konstante krav om effektivisering og besparelser samt en bureaukratisk styringskultur har skabt en offentlig sektor præget af mistillid og kontrol. Og konsekvensen er, at vi ikke får nok velfærd for pengene. Derfor er det på tide, at vi får genskabt tilliden i den offentlige sektor. Det er en stor og helt nødvendig opgave, som regeringen har påtaget sig med den kommende Nærhedsreform.

Måtte med jobcenter, hvor man kan se benene af en person

Cheføkonom Jonas Schytz Juul: De ledige hænder skal følges med de rette kvalifikationer

Mange står klar til at komme i arbejde, så det klinger hult, når arbejdsgiverne råber op om mangel på arbejdskraft, og de borgerlige politikere følger trop med forslag om klassiske udbudsreformer. Det kan på visse områder være svært at få kvalificeret arbejdskraft, men udfordring løses ikke ved at sætte skatten ned og skære i de offentlige overførsler. Løsningen er uddannelse, opkvalificering og at virksomhederne løfter deres ansvar, og opretter praktikpladser nok.

Faglært uddannelse: Tømrere i arbejde

Vi mangler hundredtusinde faglærte

MANGLEN PÅ faglært arbejdskraft kommer til at få større konsekvenser for Danmark, end den velmenende venstrefløj og bedrevidende højrefløj overhovedet gør sig forestillinger om. Hvis de gjorde, ville de helt…