Det er forstemmende at være vidne til, hvordan diverse kritiske røster fra højrefløjen har travlt med at afblæse ligestillingskampen rundt omkring i mediebilledet.

For nyligt var det Liberal Alliances ligestillingsordfører, Sólbjørg Jakobsen, der argumenterede for, at vi grundlæggende har ligestilling i Danmark og derfor vil nedlægge Ligestillingsministeriet. På X har partiets formand, Alex Vanopslagh, rettet en bredside mod ”feministiske akademikere og journalister” og anklager dem for ”elitær bragesnak”. 

Men det er decideret farligt at ophøje ligestillingskampen til at være elitær. For manglende ligestilling er i høj grad stadig et problem i hele Danmark og i alle afkroge af samfundet – ikke kun på de bonede bestyrelsesgulve.

Vi ser desværre stadig lønforskelle, som skriger til himlen, fag domineret af ét køn, et kønsopdelt arbejdsmarked, chikanesager som primært rammer kvinder og en lang række andre ligestillingsproblemer

Morten skov christiansen

Vi ser desværre stadig lønforskelle, som skriger til himlen, fag domineret af ét køn, et kønsopdelt arbejdsmarked, chikanesager som primært rammer kvinder og en lang række andre ligestillingsproblemer.

Men i stedet for at hamre mod de borgerlige debattører, vil jeg hellere hive deres skyklapper af og vise dem, at kampen for ligestilling anno 2024 er universel og hævet over rød og blå. For den gode nyhed er, at vi kan ændre det. Vi har historisk skabt enorme forbedringer på ligestillingsområdet, og det giver håb for fremtiden. 

Men bare fordi vi er kommet langt, skal vi ikke lade stå til. Vi skal bruge fortidens succeser som brændstof og motivation til fortsat at skabe positive forandringer på ligestillingsområdet.

I fagbevægelsen arbejder vi hver dag for at fremme ligestillingen, indtil den dag hvor vi reelt har opnået ligestilling over hele linjen. 

Ligeløn mellem kønnene

Vi kæmper for ligeløn. For der er desværre stadig stor forskel på løn imellem kønnene, da mænd i gennemsnit tjener 12,4 pct. mere end kvinder, ifølge tal fra Danmarks Statistik.

For at komme det løngab til livs, skal vi blandt andet sikre større løngennemsigtighed.

I Fagbevægelsens Hovedorganisation er vi derfor glade for EU’s direktiv om løngennemsigtighed og de forpligtelser, der følger med.

For det er alt andet lige nemmere at sikre lige løn, når vi kan se, hvad hinanden tjener. For når vi kan se løndiskriminationen, kan vi bedre bekæmpe den. Med større løngennemsigtighed er det mit håb, at vi får mindsket løngabet på arbejdspladserne – og hvis det bliver nødvendigt, hjælper direktivet også kvinder med at rejse og føre sager om løn. 

Det kønsopdelte arbejdsmarked

Mænd bliver automekanikere, og kvinder bliver sygeplejersker. Klichéen lever, men det kønsopdelte arbejdsmarked er et reelt samfundsfundsproblem.

Derfor er vi i FH, Dansk Arbejdsgiverforening, Kommunernes Landsforening, Danske Regioner og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen gået sammen i et partnerskab for at sætte udfordringerne ved det kønsopdelte arbejdsmarked på dagsordenen i samfundsdebatten.

Intentionen er at skubbe på en kulturforandring på bl.a. uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser.

For det er vigtigt, at børn, unge og voksne forfølger deres talenter og interesser fri for påvirkning af, om en branche er domineret af mænd eller kvinder. Alle skal føle, at de frit kan vælge uddannelse og karriere ud fra evner og interesser.

Sexisme og chikane

En af måderne at komme det kønsopdelte arbejdsmarked til livs er ved at rydde op i sexisme og chikane på arbejdspladser og i studiemiljøer.

For alle skal kunne gå på arbejde eller uddannelse i et trygt miljø uden at møde et ”god røv i de bukser” og de ting, der er værre. Derfor har vi indgået en trepart om seksuel chikane.

De unge elever havde et centralt fokus i trepartsaftalen, hvor arbejdsmarkedets parter sammen med den daværende Socialdemokratiske regering blev enige om en særlig ungepakke møntet på erhvervsuddannelsesområdet.

FH har netop indgået en alliance med Dansk Arbejdsgiverforening og Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier for at skabe en kulturforandring for et trygt og chikanefrit studiemiljø på erhvervsskolerne.

Vi skal sammen med andre relevante parter sætte konkrete initiativer i verden, blandt andet adfærdskodekser, der skal guide skolerne i at forebygge uønsket seksuel opmærksomhed og chikane.

Til alle jer, der har afblæst ligestillingskampen – det er på tide at tage skyklapperne af og indse, at vi ikke er i mål endnu!

Morten skov christiansen

Ligestillet barsel

Vi har brug for mere ligestilling på barselsområdet. Den nye barselsmodel er et stort skridt i den rigtige retning, da vi har fået en barselslov, som ligestiller forældrene.

Øremærket barsel fik vi fra EU, men sammen med Dansk Arbejdsgiverforening har vi tilpasset EU-direktivet til danske forhold og skabt en meget fleksibel model, hvor barslen er individualiseret med 24 ugers dagpenge til hver forælder.

En ny barselsmodel, som både ligestiller og sikrer, at det i så høj grad som muligt er op den enkelte familie at planlægge den første tid.

Netop barsel er enormt vigtigt for at sikre ligestilling, for kvinderne tager traditionelt – og stadig – det meste barsel, og sakker derfor bagud på arbejdsmarkedet, både i forhold til karriere, løn osv.

Derfor bliver kvinder også den primære omsorgsperson, og det betyder ofte, at det også er moren, som tager barn syg og evt. går ned i tid, hvis familielivet har behov for det. Der hersker ikke nogen tvivl om, at en mere lige fordeling af barslen både gavner ligestillingen, nedbryder løngabet og er godt for samfundet generelt. 

Så til alle jer, der har afblæst ligestillingskampen – det er på tide at tage skyklapperne af og indse, at vi ikke er i mål endnu.

Mit håb er, at I forholder jer til fakta og stempler ind i kampen for et mere ligestillet Danmark. For nej, vi har ikke vundet ligestillingskampen – men hvis vi stopper med at diskutere, om der overhovedet er et problem og i stedet arbejder på at finde løsninger, kan vi sikre de reelle forandringer, der er brug for. Vi kan godt!