Danmark har gjort store fremskridt inden for ligestilling mellem mænd og kvinder på arbejdsmarkedet, men der er stadig betydelige kønsforskelle inden for mange uddannelser og brancher. Dette skaber udfordringer for ligestillingen og for samfundet som helhed.

Download: En bedre kønsbalance gennem kulturforandring

Arbejdsmarkedets parter – Dansk Arbejdsgiverforening (DA), Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), Kommunernes Landsforening (KL), Danske Regioner og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen – har derfor etableret et partnerskab for at finde løsninger på denne problematik.

Særligt det kønsopdelte arbejdsmarked og uddannelsesvalg er et samfundsproblem. Det udfordrer den enkeltes muligheder for at udfolde sig og gå efter sine drømme!

Nanna højlund, næstformand FH

En analyse fra Epinion i 2022 har kastet lys over, hvad unge mellem 15-22 år prioriterer ved uddannelsesvalg, og hvordan kønsstereotyper påvirker deres beslutninger.

Partnerskabet sigter mod at fremme ligestilling gennem kulturforandringer på uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser.

Målet er at skabe et mangfoldigt og inkluderende arbejdsmiljø, hvor alle kan vælge uddannelse og karriere uden at blive hæmmet af kønsstereotyper.

Anbefalinger

Anbefalinger

1. Fokus på mangfoldighed gennem hele børnelivet

  • Mød børn og unge åbent og fordomsfrit.
  • Skab en mere praktisk orienteret grundskole.
  • Understøt en fordomsfri kultur i fritidsinteresser.

2. Uddannelsesinstitutioner der henvender sig til alle

  • Gentænk kommunikation for at undgå ubevidste kønsbias.
  • Brug stærke rollemodeller.
  • Gør op med kønsstereotyper i uddannelsesvejledning.
  • Sæt trivsel på dagsordenen

3. Åbne og inkluderende arbejdspladser

  • Udbred en arbejdspladskultur, der rummer kønsdiversitet og mangfoldighed.
  • Bidrag til stærkere fællesskaber på arbejdspladserne.
  • Tænk kønsdiversitet ind i rekruttering.

Download: En bedre kønsbalance gennem kulturforandring