I kølvandet på en analyse af Institut for Menneskerettigheder, der viser en uacceptabel forekomst af uønsket seksuel opmærksomhed på erhvervsuddannelserne, har Dansk Arbejdsgiverforening (DA), Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) og Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier (DEG) dannet en alliance med det formål at skabe trygge og respektfulde uddannelsesmiljøer. 

Ifølge analysen, offentliggjort den 24. januar 2024, har 15 pct. af eleverne på erhvervsuddannelserne oplevet uønsket seksuel opmærksomhed.

Alliancen tager tallene meget alvorligt, men understreger samtidig, at udfordringerne er bredere end bare erhvervsuddannelserne, da gymnasier (14 pct.), de videregående uddannelser (12 pct.) og FGU (17 pct.) også har samme udfordringer, som analysen viser.

Derfor vil alliancen nu gå forrest og tage ansvar for udviklingen på erhvervsuddannelserne.

Alliancens hovedbudskaber

Alle har ret til respektfulde uddannelsesmiljøer

Alliancen insisterer på, at elever har ret til uddannelsesmiljøer præget af respekt, tryghed og ligeværdighed. Elever på erhvervsuddannelserne scorer generelt højt på trivsel, og det skal vi værne om. Alliancen vil derfor ikke acceptere uønsket seksuel opmærksomhed og chikane uanset omfang. 

Vedvarende kulturændringer

Der skal skabes vedvarende kulturændringer, og fokus skal ligge på forebyggelse, håndtering og løbende dialog. Initiativer, der kan understøtte en kulturforandring på skolerne og lærepladserne, skal findes i samspillet mellem relevante aktører på området og indenfor nuværende rammer fremfor ved lovgivningsmæssige tiltag.

Initiativer for forandringer

Alliancen vil i samarbejde med relevante aktører udarbejde konkrete initiativer, herunder adfærdskodekser, der skal guide skolerne i forebyggelsen af uønsket seksuel opmærksomhed og chikane.

Forandring kræver mere end lovgivning og symbolske tiltag. Det kræver vedvarende kulturændringer og en samlet, målrettet indsats fra alle relevante aktører. Det vil vi med denne alliance gerne sætte os for bordenden for!

Nanna Højlund