Først blev hun stolt og følte sig anerkendt, da tømrermesteren præsenterede Sofie som den nye lærling første dag på byggepladsen.

Men der gik to uger, så fik dengang 17-årige Sofie håndværker-jargonen på byggepladsen at mærke:

Når mester var væk, begyndte tømrersvendene ifølge Sofie at nægte at kalde hende ved navn. I stedet kaldte de hende “kost”, “sæk”, “bitch” eller “kælling” – og fik fortalt, at hun var der for at gøre rent og hjælpe til.

Halvandet år senere fik Sofie konstateret en depression på Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning som følge af sin læretid.

Selvfølgelig skal jeg fuldføre den her uddannelse, jeg har bare haft nogle større bump på vejen end andre. Det skal fandeme ikke hyle mig ud af den!

sofie

I efteråret vandt hun den første sag, som 3F’s Byggegruppe har ført om seksuel chikane mod kvindelige lærlinge i det domstolslignende organ for lærlinge, Tvistighedsnævnet.

– Jeg er så glad for, at jeg gjorde det, og for at være blevet bekræftet i, at det skulle bare ikke være foregået. Sådan skal det ikke være at gå på arbejde, siger i dag 20-årige Sofie.

Tømrermesteren beklager, at han ikke opdagede, hvor dårligt Sofie havde det, men nægter, at tonen på arbejdspladsen har været så krænkende, som hun påstår.

“Kvinder skal have pik og skrælle kartofler”

Sofie stod i lære hos Holstebro Tømrer og Bygningssnedker, der undervejs voksede fra 10 til 30 ansatte. Her arbejdede hun med flere forskellige hold, hvor de ofte overnattede ude med firedages arbejdsuger.

Derfor oplevede hun både perioder, hvor hun trivedes på pladsen – og perioder, hvor svendenes jargon var langt over hendes grænse.

“Udstråler mandlig dominans”: Vil have Arbejdstilsynet til at gribe ind over for nøgenkalendere

Efter en skoleperiode kom hun eksempelvis ud til et hold med nyansatte svende. Her fortæller hun, at hun fik at vide, at hendes tøj sad så stramt, at de ikke kunne koncentrere sig. Når hun stod i særlige stillinger, gik de bag hende og lavede bollebevægelser.

Svendene var, ifølge Sofie, enige om, at kvinder bare “skal have pik og skrælle kartofler”. Stort set dagligt skulle hun høre på kommentarer som “sut min pik” og “du skal bolles bagfra”, ifølge Sofie.

Hun indrømmer, at hun ikke konsekvent protesterede.

– Jeg frøs lidt, min forsvarsmekanisme var jo lidt at grine ad det. For hvad sker der, hvis jeg siger fra?

Jeg var virkelig nedbrudt, og det var ikke, som det skulle være! Jeg følte, at hvis jeg viste svaghed, ville det være et punkt mere, de ville begynde at køre på mig med. Jeg ville ikke være hende den svage, der ikke kunne være i en tømrervirksomhed!

SOFIE

På et tidspunkt begyndte en af svendene at kommentere på, at hun arbejdede for langsomt. Det fik bægeret til at flyde over.

– Jeg syntes i forvejen, at de kørte på alting, og da det så også blev arbejdet, blev det bare for meget, fortæller hun.

Hun forlod pladsen. Derefter ringede mesteren til hende, efter han havde talt med svenden.

Ifølge Sofie fortalte hun her, at svenden kørte for meget på hende, og at de var for grove. Ifølge hende svarede mester, at “han måske bare havde et godt øje til hende og prøvede hende af”.

– Jeg tænkte ‘Er det det? Skal jeg gå hver dag og finde mig i at blive talt til sådan der?’ siger Sofie.

Det gav hende ikke mod på at sige noget igen.

Tømrermester efter sexchikane-sag: Vi skal aldrig have en pige som lærling igen

Tømrermester efter sexchikane-sag: Vi skal aldrig have en pige som lærling igen

Håndværker-jargonen mod en ung, kvindelig lærling var for grov og chikanerende, afgør Tvistighedsnævnet. Tømrermesteren mener, at den afgørelse vil gøre det umuligt at ansætte kvinder i branchen.

Læs mere på Fagbladet3F.dk

Tømrermester Jesper Vith Nielsen mener, at konflikten handlede om, at Sofie havde afvist at løse en opgave, som svenden havde bedt hende om.

“Jeg ville ikke være den svage, der ikke kunne være i en tømrervirksomhed”

Da Sofie efter endnu en skoleperiode skulle tilbage, blev det “den værste uge nogensinde”. Svendene var endnu mere nedladende, end de havde været før. De kommenterede endnu mere på hendes udseende, og hun fik fortalt, at det eneste formål med den kommende januar-julefrokost var at drikke hende så fuld, at hun ikke kunne sige nej.

Da hun sidst på ugen fik at vide, at hun skulle lade være med at pakke udfordrende nattøj den kommende uge, fordi hun skulle dele værelse med en anden, endte det med, at hun ringede til sin mor og far om aftenen.

– Jeg var virkelig nedbrudt, og det var ikke, som det skulle være, siger Sofie i dag.

Forældrene bad hende sygemelde sig og gå til fagforeningen.

Derefter fik hun en læge og to psykologers ord for, at hun havde depression som følge af sit arbejde. Der var ingen indikationer på, at det kunne skyldes ting, før hun startede i lære, eller i privatlivet, konkluderede Arbejdsmedicinsk Klinik. Psykologen, hun gik i behandling hos, mente, at hun også havde tegn på stress og angst.

Hun anede ikke, at hun havde det så dårligt. Hendes forklaring på, at hun ikke selv opdagede, hvor slemt hun havde det, er, at hun brugte al sin energi på at opretholde en facade.

Byggedirektør: Jeg er flov over, hvordan vi har behandlet kvinder

– Jeg følte, at hvis jeg viste svaghed, ville det være et punkt mere, de ville begynde at køre på mig med. Jeg ville ikke være hende den svage, der ikke kunne være i en tømrervirksomhed, siger hun.

I dag mener hun, at hun var mentalt udmattet.

65.000 kroner i godtgørelse

Tvistighedsnævnet fandt, at Sofies forklaring om chikanen var troværdig, og at svendenes forklaringer i sagen ikke formåede at modbevise hende. I stedet underbyggede deres historier om, hvordan man taler til hinanden på en byggeplads, i et vist omfang påstanden om chikane, mente nævnet.

Dermed havde tømrermesteren ikke levet op til ligebehandlingsloven ved at sikre et chikanefrit arbejdsmiljø.

Tømrermester efter sexchikane-sag: VI skal aldrig have en pige som lærling igen!

Sofie fik tildelt 25.000 kroner i godtgørelse for at være blevet udsat for verbal chikane, herunder seksuel chikane, og 40.000 kroner i godtgørelse for, at virksomheden havde væsentlig misligholdt uddannelsesaftalen.

Tømrermester Jesper Vith Nielsen afviser, at svendene har været så grove og krænkende, som Sofie påstår. Det er på trods af, at hun endte med at opsige sin læreplads og har fået en specialists ord for, at hendes depression var forårsaget af lærepladsen. Det er en vurdering, der er lavet ud fra Sofie udtalelser alene, mener han.

I dag er Sofie i skolepraktik, men leder efter en ny læreplads til den sidste del af sin læretid, så hun kan blive uddannet som tømrer. Det er nemlig stadig planen.

– Selvfølgelig skal jeg fuldføre den her uddannelse, jeg har bare haft nogle større bump på vejen end andre. Det skal fandeme ikke hyle mig ud af den, siger hun.

Fakta om artiklen

Denne artikel blev bragt på Fagbladet3F.dk 11.01.24 og er skrevet af Susanne Junker

Sofie er et dæknavn, da hun gerne vil anonym. I lokalmiljøet og blandt sine tidligere kollegaer har hun mødt megen modstand og kritik for at have rejst en sag. Det ønsker hun ikke at gennemgå igen. For at bringe hendes historie har Fagbladet 3F indvilget i anonymitet.

Har du som lærling oplevet en problematisk jargon på arbejdspladsen?

Skriv til susanne.junker@3f.dk