”Knap 40 pct. af de kommunalt ansatte arbejder i dag på deltid, og inden for nogle faggrupper er det endnu flere. F.eks. arbejder lidt over 6 ud af 10 ansatte på ældre- og sundhedsområdet på deltid.

Det gælder også for knap halvdelen af pædagogerne. (…) Det kommunale arbejdsmarked rummer et enormt arbejdskraftspotentiale, hvis flere af de deltidsansatte kan arbejde flere timer eller fuldtid.

Det kan være med til at løse de massive rekrutteringsudfordringer, vi står over for nu og i fremtiden.”

Sådan står der på Kommunernes Landsforenings (KL) hjemmeside om potentialet i at få flere på fuldtid.

Alligevel går det alt for langsomt på de kommunale arbejdspladser. I stedet for at kaste sig helhjertet ind i kampen om at få deltidsansatte op i tid, taler kommunerne nu for at hente mere udenlandsk arbejdskraft ind.

Det hænger altså ikke sammen, at man på den ene side anerkender, at man har masser af potentiel arbejdskraft i eget hus og på den anden side kigger mod den anden side af kloden, fordi man mangler arbejdskraft!

Morten skov Christiansen

Alle løsninger skal i spil

Det hænger altså ikke sammen, at man på den ene side anerkender, at man har masser af potentiel arbejdskraft i eget hus og på den anden side kigger mod den anden side af kloden, fordi man mangler arbejdskraft.

Og jeg vil gerne understrege, at vi i fagbevægelsen intet har imod udenlandsk arbejdskraft. På blot 10 år er antallet af udenlandske arbejdstagere i Danmark mere end fordoblet fra knap 150.000 til 300.000 fuldtidsbeskæftigede.

Udenlandsk arbejdskraft er en afgørende del af vores arbejdsstyrke, og er en forudsætning for en bæredygtig fremtidig for vores velfærdssamfund.

Når mange af de deltidsansatte i kommunerne gerne vil op på fuld tid, og så virker det ærlig talt lidt tosset ikke også at udnytte det potentiale!

Morten skov christiansen

Men når mange af de deltidsansatte i kommunerne gerne vil op på fuld tid, og så virker det ærlig talt lidt tosset ikke også at udnytte det potentiale.

Det er paradoksalt, at vi oplever en politisk debat i disse dage, hvor nogle politikere sætter spørgsmålstegn ved danske lønmodtageres arbejdsmoral samtidigt med, at vi har mange tusinde lønmodtagere, som er tvunget til at arbejde på deltid.

Oven i det ser vi lige nu, at en kommune på den ene side kan fremføre i medierne, at de mangler kvalificeret arbejdskraft og samtidig har de præcis samme kompetencer ansat på ufrivillig deltid. Det virker jo helt skørt.

Stort potentiale i flere timer  

Vi ved, at hvis de deltidsansatte arbejdede bare én time mere om ugen, så giver det ca. 700 social- og sundhedshjælpere, 600 social og sundhedsassistenter og 600 sygeplejersker på landsplan. Det bekræftede Robusthedskommissionen også.

Gevinsten er altså til at få øje på. Mange deltidsansatte vil gerne på fuldtid, men kommunerne henviser til ’strukturelle og kulturelle barrierer’.

LÆS OGSÅ: Ny lov sikrer mere barsel til forældre for tvillinger

Sandheden er nok snarere, at det for kommunerne som arbejdsgiver ofte er mere fleksibelt at have deltidsansatte, og derfor hænger man i bremsen.

Arbejdsmiljøet skal være i orden

Det er rigtigt, at arbejdsmiljøet nogle steder kan medføre, at medarbejderne ikke kan holde til at arbejde på fuldtid. Men så er det naturligvis arbejdsgiverens opgave at sikre et arbejdsmiljø, som de ansatte kan være i – også 37 timer om ugen.

Langt de fleste deltidsansatte er kvinder, og har derfor en lavere livsindkomst og pension end deres mandlige kollegaer. Det vil gøre en reel forskel for ligestillingen, hvis vi kommer den tvungne deltid i kommunerne til livs!

Morten skov christiansen

Lønmodtagerne har selvfølgelig ret til at gå på arbejde, uden at blive syge eller nedslidte. Det er også værd at notere sig, at der er en kæmpe ligestillingsgevinst at hente her.

Langt de fleste deltidsansatte er kvinder, og har derfor en lavere livsindkomst og pension end deres mandlige kollegaer. Det vil gøre en reel forskel for ligestillingen, hvis vi kommer den tvungne deltid i kommunerne til livs.

En fremtid med fuldtid

I trepartsaftalen om løn og arbejdsvilkår i den offentlige sektor fra december står der, at kommunerne skal tilbyde fuldtid til deres deltidsansatte (det blev dog kun til et tilbud som medarbejderne får i 2024, 2027 og 2030).

Vi aftalte også en saltvandsindsprøjtning til det gode samarbejde ”En fremtid med fuldtid”, som vi siden 2020 har haft på tværs af kommunerne og fagbevægelsen om deltidsudfordringen. Et samarbejde, hvor kommunerne og fagbevægelsen udvikler og afprøver lokale løsninger. For der er mange mulige veje til at få folk op i tid.

Det kan f.eks. handle om indflydelse på vagtskemaet, flekstid, mindre arbejdspres, flere faste medarbejdere på arbejde, mere plads til medarbejdernes faglige vurderinger og bedre tid til kompetenceudvikling.

Jeg glæder mig til at diskutere arbejdskraft til fremtiden på KL’s Topmøde i Aalborg – jeg tror måske, at jeg starter med at bede dem om at læse på deres egen hjemmeside.