Tidligere udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfayes sagde engang, at udlændingepolitikken skal svære stram, men ikke skør.

FH vurderer, at der er rum for mere fornuft.

Regeringen er optaget af, at udenlandsk arbejdskraft skal supplere den indenlandske arbejdsstyrke. På den baggrund er der blevet lempet en del. 

For det første ved i foråret at indføre en ny, supplerende beløbsordning med en lavere beløbsgrænse på 375.000 kr. i årsløn.

I stedet for at lempe på alle mulige opholdsordninger, kunne man jo lade være med at smide vores udenlandske kolleger ud, der allerede arbejder i landet!

Nanna Højlund

For det andet ved i november at gennemføre en ændring af udlændingebekendtgørelsen, så udlændinge i en virksomhed, der er koncernforbundet med en virksomhed i Danmark, nu kan arbejde længere tid i Danmark uden arbejdstilladelse.

»Vi overser nogle lavthængende frugter«: FH foreslår ændringer på bemærkelsesværdigt område (Politiken)

“I stedet for at lempe på alle mulige opholdsordninger, kunne man jo lade være med at smide vores udenlandske kolleger ud, der allerede arbejder i landet”, siger næstformand i FH Nanna Højlund.

Mangler 100.000 faglærte

AE-rådet har tidligere opgjort, at vi mangler knap 100.000 faglærte frem mod 2030 – elektrikere til den grønne omstilling, smede der skal bygge vindmøller, social- og sundhedsassistenter til ældreplejen samt mange andre faggrupper.

I dag belønner vi ufaglært arbejde og straffer dem, der uddanner sig, og det giver ikke mening!

Nanna højlund

“Derfor giver det ingen mening, at mennesker, der er i gang med den slags uddannelse, ikke kan tælle uddannelse med til opfyldelse af beskæftigelseskravet for ret til permanent ophold.

I dag belønner vi ufaglært arbejde og straffer dem, der uddanner sig, og det giver ikke mening.”

FH foreslår tre justeringer af udlændingereglerne:

  • Reglerne om permanent ophold bør ændres, så erhvervsuddannelse og videregående uddannelse til og med professionsbachelorniveau tæller med til opfyldelse af beskæftigelseskravet, så man ikke straffes for at uddanne sig.
  • Reglerne i den såkaldte arbejdsmarkedstilknytningsordning bør ændres, så flygtninge og familiesammenførte, der ikke kan få forlænget deres eksisterende opholdstilladelse, fortsat kan blive i landet, hvis de er i job og har arbejdet i mindst et år, eller er i gang med en uddannelse og har været det i mindst et år.
  • Reglerne omkring visum-forlængelse bør ændres, så man som udlænding kan få forlænget sit visum, selvom ens udenlandske ægtefælle er påbegyndt en erhvervsuddannelse eller en videregående uddannelse til og med professionsbachelorniveau.

Læs mere om forslagene her (iPaper)

Læs nyhed i Politiken:

»Vi overser nogle lavthængende frugter«: FH foreslår ændringer på bemærkelsesværdigt område