Tallene taler for sig selv. Frem mod 2030 forventes det, at der er 3.5 millioner nye grønne jobs i EU. Men allerede nu kan 63 pct. af de små- og mellemstore virksomheder ikke finde den arbejdskraft, de har brug for, ifølge EU’s statistikker.

Samtidig er kun 75 pct. af kvinderne i EU aktive på arbejdsmarkedet sammenlignet med 85 pct. mænd, og der er over otte millioner i alderen 15-29 år, som hverken er i arbejde eller under uddannelse. På samme tid er der hvert år cirka én million arbejdstagere, der træder ud af arbejdsmarkedet.

Det kalder på handling, og derfor kommer Europa-Kommissionen nu med hele fem bud på hvordan medlemslandene sammen med arbejdsmarkedets parter kan gøre noget ved situationen. Det drejer sig om:

De fem bud

De fem bud

  1. Støtte til aktivering af de personer, der er underrepræsenteret på arbejdsmarkedet.
  2. Investering i efteruddannelse, omskoling og opkvalificering.
  3. Forbedring af arbejdsvilkår med fokus på bestemte sektorer.
  4. Sikring af en fair arbejdskraftsmobilitet i EU.
  5. Tiltrækning af udenlandsk arbejdskraft.

Kommissionen foreslår konkret, at den europæiske socialfond bruges til støtte for aktivering og opkvalificering af den unge generation. Handlingsplanen indeholder også et forslag om at analysere de bedste praksisser i forhold til sygeorlov samt muligheden for at kombinere alderspension og lønindkomst.

Et kommende direktivforslag om telearbejde og retten til at være offline er desuden et af de steder, hvor Kommissionen arbejder på at komme med et konkret forslag til forbedring af situationen.

I handlingsplanen bliver medlemslandene desuden opfordret til at revidere deres uddannelsessystemer samt give støtte til, at dem, der kan arbejde, kan vende gradvist tilbage til arbejdsmarkedet.

Arbejdsmarkedets parter opfordres også til at arbejde sammen om at sikre bedre løn og arbejdsvilkår. Det gælder særligt for sundheds- og plejesektoren, hvor mange – ifølge kommissær, Nicolas Schmit – forlader sektoren, fordi arbejdsforholdene simpelthen er for dårlige.

Og så pointerer Kommissionen, at uanset hvor mange EU-borgere, man får aktiveret på arbejdsmarkedet, så er det stadig ikke nok. Derfor står Kommissionen fast på, at EU og medlemslandene også er nødt til at arbejde for at tiltrække udenlandsk arbejdskraft.

Her skal arbejdsmarkedets parter blandt andet hjælpe med at sikre disses rettigheder på lige fod med de europæiske arbejdstagere.

Mangel på kompetencer

Mangel på kompetencer

Du kan læse Kommissionens pressemeddelelse, dens handlingsplan og faktablad her: