Rygterne har spiret længe, og i denne uge kom det – forslaget til et nyt direktiv om praktikophold.

Europa-Kommissionens forslag har to hovedmål:

Først stiler forslaget efter at forbedre løn og arbejdsvilkår for praktikanter i EU gennem et princip om ikke-forskelsbehandling. For det andet er målet at gøre op med falske praktikophold, der egentlig burde kategoriseres som et almindeligt ansættelsesforhold.

Princippet om ikke-forskelsbehandling betyder, at en praktikant ikke må stilles ringere end en ansat i en sammenlignelig position på samme arbejdsplads.

Rettigheder skal håndhæves

Det skal derfor være muligt for arbejdstagerrepræsentanter at sikre og håndhæve praktikanters rettigheder som det gælder for tilsvarende arbejdstagere.

Forslaget lægger desuden op til, at medlemslandene skal sikre praktikanterne en stemme. De skal sikres en platform, hvor de har mulighed for at rapportere om uretfærdige arbejdsvilkår og kræve kompensation, hvor det er berettiget.

Kommissionen vil gøre op med falske praktikophold. Det vil sige praktikophold som ikke indeholder nogen form for læringselement, men hvor der reelt er tale om et almindeligt ansættelsesforhold.

Falske praktikophold

Medlemslandene opfordres derfor til at være ekstra opmærksomme overfor disse falske praktikophold. Det indebærer en undersøgelse af praktikperiodens længde, om der er et læringselementselement, omfanget af ansvar og arbejdsopgaver, samt om der kræves tidligere erhvervserfaring.

I forslaget foreslår Kommissionen også, at der som udgangspunkt sættes et loft på, hvor lang tid et praktikophold må vare. Seks måneder lyder forslaget på – dog med mulighed for undtagelser, f.eks. hvis det er obligatorisk for at kunne opnå en bestemt profession.

FH støtter et opgør med udnyttelse af trainees på arbejdsmarkedet, men det er samtidig afgørende for os, at et direktivet udformes på en måde, hvor den danske model respekteres.

Direktivforslaget omhandler praktikanter, der er i et ansættelsesforhold med arbejdsgiveren.

Det betyder blandt andet, at lærlinge på erhvervsuddannelser eller praktikanter på f.eks. professionsbacheloruddannelser ikke er omfattet af direktivforslaget.

Du kan læse Kommissionens pressemeddelelse om direktivforslaget her: Commission to improve the quality of traineeships in the EU (europa.eu)

Praktikophold i EH

Praktikophold i EH

  • I 2019 var der 3,1 millioner praktikanter i EU. Af dem fik 1,6 millioner en form for betaling, mens 1,5 millioner var ulønnede.
  • I 2023 var 21 pct. af de europæiske praktikanter i praktik i et andet EU-land end deres hjemland.
  • I 2013 var det tal blot 9 pct. I 2019 havde omkring 370.000 betalte praktikanter gennemført et langvarigt praktikophold, defineret som en periode på mere end seks måneder. Tallet omfatter også de praktikanter, som havde påbegyndt yderligere praktikophold hos den samme arbejdsgiver straks efter afslutningen på det foregående ophold.