Det er et sjældent syn, men i tirsdags skete det.

De 27 medlemslandes beskæftigelses- og finansministre var samlet på et såkaldt JUMBO-møde. Idéen er at sikre et samspil mellem de to politikområder, der typisk holdes adskilt, men alligevel påvirker hinanden.

Beskæftigelsesministrene havde et meget vigtigt budskab med til mødet: sociale investeringer kan ikke sammenlignes med enhver anden investering i det samlede regnestykke. At investere i den sociale dagsorden rækker langt ud over blot kroner og ører.

Produktiviteten i EU står nærmest stille.

Derfor er der behov for sociale investeringer til at styrke produktiviteten og de europæiske virksomheders konkurrenceevne, pointerede beskæftigelsesministrene. Det gælder f.eks. investeringer i efteruddannelse og opkvalificering.

På mødet pointerede Frankrig, at der er behov for at hjælpe de mennesker, der står uden for arbejdsmarkedet, men at komme i arbejde. Det inkluderer især både den yngre og ældre generation.

Holland understregede desuden hvor vigtigt det er at overvåge og håndtere enhver form for udnyttelse af den frie bevægelighed af arbejdskraft i EU.

Et par andre forslag, der kom på bordet, lød bl.a. på at investere i børnepasning for at øge beskæftigelsen af især kvinder, og at investere mere i mental sundhed på arbejdspladsen.

Du kan se pressekonferencen, der bl.a. omtaler JUMBO-mødet her: Press conference (europa.eu)