Der er brug for robust viden, og derfor har det længe været et ønske i fagbevægelsen, at der etableres et videnscenter for seniorer på arbejdsmarkedet efter norsk forbillede i Danmark.

Derfor er det meget positivt, at regeringen sammen med DF, SF, LA og RV med finanslovsaftalen for 2023 har prioriteret 42 mio. kr. over en flerårig periode fra 2023-2026 til etableringen af et videnscenter for fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet – og nu etableres det i praksis.

I dag er en god dag for seniorerne!

Nanna Højlund

Videnscentret bliver forankret under Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE). En styregruppe bestående af FH, DA, Ældre Sagen og Faglige Seniorer har ansvaret for den strategiske retning for centeret og for at udarbejde et arbejdsprogram.

”Vi har udfordringer med diskrimination af seniorer og utryghed i arbejdslivet – og mange seniorer trækker sig tilbage, selvom de gerne ville være blevet. Det skal vi gøre bedre, og derfor ser jeg med stor glæde frem til videnscenterets arbejde. I dag er en god dag for seniorerne!”, siger næstformand for Fagbevægelsens Hovedorganisation, Nanna Højlund. 

Læs mere

Læs mere

Læs pressemeddelelsen fra Beskæftigelsesministeriet her, og læs mere om FH’s seniorpolitik her.