I en tid, hvor samfundet mangler kvalificeret arbejdskraft, og hvor mennesker med fysiske og psykiske udfordringer har svært ved at få foden inden for på arbejdsmarkedet, er der brug for at gentænke den del af beskæftigelsespolitikken, der understøtter inklusion.

Regeringen har bebudet, at den ønsker at ”tænke beskæftigelsesindsatsen forfra” og har nedsat en ekspertgruppe, der skal komme med sit udspil til sommer.

Det byder vi meget velkommen.

Læs forslag: DH og FH præsenterer her 10 forslag, der kan gøre en positiv forskel for ledige med handicap (iPaper)

For et stort problem i det nuværende beskæftigelsessystem er, at unødigt bureaukrati og manglende muligheder for støtte er med til at bremse ledige med et handicap i at få et job. Derfor er det tiltrængt med en ny beskæftigelsesindsats, som både de ledige – med eller uden handicap – og samfundsøkonomien får gavn af.

Unødvendige jobcenter-vurderinger

Lad os tage Anette. Hun er døv og får bevilget en tegnsprogstolk, der hjælper hende til at løse arbejdsopgaver og til at fungere på arbejdspladsen. Men bevillingen af tolken gives – som det ofte sker – kun for en midlertidig periode.

Anette er opdigtet, men reglerne er virkelige.

Anette indkaldes til årlige samtaler, hvor jobcenteret skal vurdere, om hun stadig er så døv, at hun har behov for tolkning. Undskyld, men som om et varigt handicap bare sådan forsvinder!

Disse samtaler og vurderinger lægger unødige hindringer i vejen for Anettes mulighed for at fastholde sit job. Når hun igen og igen skal bekræfte, at hun stadig har behov for tolkning, skaber det utryghed både for virksomheden, hvor hun arbejder, og for hende selv. Og det koster tid og penge for samfundet.

Lignende uværdige og meningsløse forløb skal tusindvis af mennesker med funktionsnedsættelser igennem, før de kan få eller beholde et job, der kræver støtte, eller begynde på en uddannelse.

Et udviklingsfleksjob vil lette vejen ind på arbejdsmarkedet og spare betydelige ressourcer i jobcentrene!

DH og FH

Derfor er det afgørende for mennesker som Anette, at regeringens ekspertgruppe kommer med forslag, der sikrer Anette og andre, der ikke fungerer som de fleste, en hurtig og målrettet hjælp til at komme i job.

Regeringens ekspertgruppe har bebudet fokus på frihed, forenkling og værdighed i arbejdet. Vi har lavet 10 forslag, som vi mener trækker i samme retning.

Her er tre af dem:

Tre konkrete forslag

For det første skal mennesker med nedsat arbejdsevne, der ikke kan arbejde på almindelige vilkår, have ret til et udviklingsfleksjob.

Et udviklingsfleksjob betyder, at borgeren får mulighed for at arbejde i et fleksjob samtidig med, at vedkommende følger et behandlingsforløb eller andre indsatser, hvor arbejdsevnen afklares. Det kan de ikke i dag.

Et udviklingsfleksjob vil lette vejen ind på arbejdsmarkedet og spare betydelige ressourcer i jobcentrene.

For det andet skal indsatsen for at finde arbejde til ledige fleksjobbere styrkes. Aldrig har der været så mange lønmodtagere i job. Derfor er det et paradoks, at ledigheden for personer visiteret til et fleksjob er over 13 pct., når den ordinære ledighed er knap 3 pct.

Kommunerne skal gøre mere for at få fleksjobledigheden ned. For eksempel gennem partnerskaber med det lokale erhvervsliv og andre lokale kræfter.

Læs alle 10 forslag

Læs alle 10 forslag

DH og FH præsenterer her 10 forslag, der kan gøre en positiv forskel for ledige med handicap.

Vi foreslår at hjælpe kommunerne på vej ved at afsætte en pulje penge til opsøgende virksomhedskontakt, der kan agere døråbner ind til virksomhederne og sikre det gode match mellem ledige fleksjobbere og andre med handicap og virksomhederne.

For det tredje skal lovgivningen om handicapkompenserende ordninger forenkles og moderniseres.

Gør op med kontrol, bureaukrati og mistillid

Personer med handicap har mulighed for at få bevilget hjælpemidler og personlig assistance, hvis det er nødvendigt for at kunne varetage et job, drive selvstændig virksomhed eller deltage i et beskæftigelsestilbud. Men der skal gøres op med den omfattende kontrol, bureaukratiet og mistilliden.

Vi er helt sikre på, at virkelighedens Anette er godt og grundigt træt af at skulle udfylde dialogskemaer om detaljerne i hendes arbejde for at beholde sin tegnsprogstolk.

Læs også: FH udspil om beskæftigelse – Frihed.Tillid.Værdighed.

OM DH

Danske Handicaporganisationer blev stiftet i 1934, og er det fælles talerør på handicapområdet. I dag er 36 handicaporganisationer medlem af DH og repræsenterer ca. 400.000 mennesker med handicap.

Læs mere om DH her