Med et stemmetal på 554 medlemmer for, 56 imod og 24 medlemmer, der stemte blankt, blev direktivet om arbejdsvilkår for platformsarbejde vedtaget af Europa-Parlamentet, efter flere års hårde forhandlinger om indholdet af direktivet.

For FH er afstemningen et vigtigt skridt mod retfærdighed og lige vilkår for platformsarbejdere. Ingen skal styres eller fyres af en app. Ingen skal behandles som selvstændige, hvis de reelt er medarbejdere. Det er en sejr for arbejdstagere og retfærdighed, siger Flemming Grønsund, næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation

Direktivforslaget, der blev fremsat i 2021, forpligter medlemslandene til at indføre en formodning for lønmodtagerstatus, når der er indikationer på, at platformsarbejderen arbejder under instruktion og kontrol.

Hvis platformen mener, at formodningen er forkert, så er det platformen, der skal bevise, at platformsarbejderen udfører arbejdet som reelt selvstændig.

Ingen kan længere fyres af en app

Dernæst vil platformsarbejdere fremover blive beskyttet af direktivets bestemmelser om automatisk overvågning og algoritmestyring. F.eks. fastsætter direktivet, at en enhver væsentlig beslutning skal kontrolleres af et menneske.

Ingen kan altså længere bliver fyret af en app. Platformene skal ligeledes være mere åbne om, hvilke algoritmesystemer de anvender, og hvordan de fungerer og påvirker de ansatte.  Det er første gang EU lovgiver på dette felt.

Før direktivet kan træde i kraft, mangler der en formel vedtagelse af Rådet. Medlemslandene har to år til at implementere de nye regler nationalt.