I denne uge mødtes EU-ledere og europæiske arbejdsmarkedsrepræsentanter til et socialt EU-topmøde. Her skulle de drøfte, hvordan man kan tackle udfordringer som mangel på arbejdskraft, en ældre arbejdsstyrke og pressede arbejdsvilkår som følge af blandet andet den digitale omstilling.

På mødet deltog Europa-Kommissionen, Europa-Parlamentet, Rådet, de europæiske arbejdsmarkedsparter og civilsamfundet. De skulle sammen underskrive en fælles erklæring, der beskriver målene for den sociale og arbejdsmarkedspolitiske dagsorden for EU-arbejdet i de kommende år.

Selvom erklæringen blev underskrevet den 16. april, var der dog ikke enighed blandt alle parter. Sverige, Østrig og arbejdsgiverorganisationen ’Business Europe’ valgte ikke at skrive under. Den Europæiske Fagbevægelse (ETUC) underskrev, trods de havde håbet på en mere ambitiøs dagsorden.

Behov for social dialog og stærke kollektive aftaler

Alle, der har skrevet under på erklæringen, er enige om, at arbejdsmarkedets parter spiller en vigtig og afgørende rolle i at forme fremtidens sociale EU.

Aftalen understreger, at EU’s handlinger altid skal respektere arbejdsmarkedets parter og kollektive aftaler. Derfor skal samarbejdet og den sociale dialog mellem parterne styrkes, og hvis det er muligt, skal overenskomstdækningen øges i hele EU.

ETUC fremhæver også, at erklæringen tydeligt viser, at den sociale søjle kun viser retningen for EU’s sociale fremtid. Det betyder, at det stadig er op til blandt andet arbejdsmarkedets parter at bestemme, hvordan disse mål skal opnås i praksis.

ETUC pressemeddelelse: La Hulpe supports social progress not deregulation

Et retfærdigt arbejdsmarked er menneskeligt, sundt og sikkert

Erklæringen understreger, at EU skal hjælpe med at sikre ordnede vilkår for alle. Det betyder, at arbejdsmarkedet ikke kun skal være effektivt, men også menneskeligt og retfærdigt. Derudover skal der satses på et sundt og sikkert arbejdsmiljø og ligestilling mellem kønnene.

Med den stigende brug af digitale teknologier og kunstig intelligens på arbejdspladserne, mener de involverede parter, at EU skal sørge for, at der altid er menneskelig kontrol på arbejdspladsen. De ønsker også at sikre retten til at være offline ved at fastsætte rammer for fjernarbejde.

Aftalen fremhæver vigtigheden af at mindske antallet af arbejdsulykker og dødsulykker, der ifølge parterne kræver yderligere regulering af erhvervsmæssig eksponering for farlige stoffer. De ønsker desuden en større indsats mod psykiske risici, vold og chikane på arbejdspladsen.

De underskrivende parterne opfordrer også til mere bæredygtige offentlige indkøb, der skal støtte og fremme kollektive forhandlinger. I lyset af dette, foreslår de, at EU’s udbudsdirektiv gennemgås. Hvis det er nødvendigt, kan der tages yderligere skridt for at sikre, at offentlige investeringer støtter EU’s sociale mål.

Det Belgiske Formandskab håber stadig på at få alle med om bord

ETUC, det Belgiske Formandskab og kommissær, Nicolas Schmit, har udtrykt deres skuffelse over, at ikke alle parter har underskrevet erklæringen, som de mener er et dårligt signal for den sociale dialog på europæisk plan.

Det Belgiske Formandskab håber dog stadig på at overbevise Sverige, Østrig og Business Europe om at underskrive erklæringen, som først formelt bliver vedtaget i juni.

Du kan læse den fulde erklæring her: declaration-finale.pdf (europa.eu)