S&D gruppen i Europa-Parlamentet og de europæiske bygningsarbejdere i EFBWW var i tirsdags vært for et seminar med fokus på EU’s udstationeringsregler.

Omdrejningspunktet for seminaret var en kommende undersøgelse fra Kommissionen om, hvordan EU’s udstationeringsregler fungerer.

Undersøgelsen dokumenterer usikre arbejdsforhold og problemer med underbetaling og manglende social sikring for udstationerede arbejdstagere rundt omkring i Europa.

EU-regler gennemført forskelligt i medlemslande

Den viser også, at EU-reglerne i praksis er gennemført meget forskelligt i de enkelte medlemslande.

FH og 3F: Webinar

FH og 3F: Webinar

Arbejdskraftens frie bevægelighed i det indre marked er også temaet for et webinar, som FH’s og 3F’s Bruxelles-kontorer afholder den 8. juni

Tilmeld dig her

Der mangler desuden indsigt i, hvad der reelt foregår ude på arbejdspladserne.

For eksempel kan de ofte ugennemskuelige forretningsmodeller med mange underleverandører, som ses ved offentlige udbud, vanskeliggøre adgangen til oplysninger for arbejdstilsyn og fagbevægelser.

LÆS OGSÅ: Respekter arbejdsmarkedets parters autonomi

Selve undersøgelsen er endnu ikke offentliggjort, men den forventes at blive det i løbet af sommeren.

Arbejdskraftens frie bevægelighed i det indre marked er også temaet for et webinar, som FH’s og 3F’s Bruxelles-kontorer afholder den 8. juni.

Her vil repræsentanter fra blandt andet Europa-Parlamentet, Kommissionen og fagbevægelsen drøfte udfordringer i forbindelse med den frie bevægelighed og offentlige udbud.

Du kan tilmelde dig her.

Green Transition Together

FLERE NYHEDER