I denne uge har Parlamentet været til plenarforsamling i Bruxelles. På dagsordenen var bl.a. styrkelse af den sociale dialog.

Baggrunden for debatten var en rådshenstilling til medlemslandene om, hvordan man kan styrke den sociale dialog mellem arbejdsmarkedet parter på nationalt plan og europæisk niveau.

Rådhenstillingen forholder sig også til, hvordan man kan bidrage til, at flere får adgang til den lønmodtagerbeskyttelse, der ligger i kollektive overenskomster.

Social dialog er afgørende

Parlamentarikere på både venstre- og højrefløjen satte en tyk streg under, at den sociale dialog er afgørende for at løse flere af tidens udfordringer. Arbejdsmarkedets parter kan bidrage til en konkurrencedygtig og robust økonomi.

FH MENER

FH MENER

I FH mener vi, at man skal respektere arbejdsmarkedets parters autonomi. Det er fundamentet for den danske arbejdsmarkedsmodel, og det er sådan, vi opnår ordnede løn- og arbejdsvilkår.

Vi støtter derfor initiativet om at styrke den sociale dialog.

Agnes Jongerius fra den socialdemokratiske gruppe i Parlamentet fortalte, at vi kan kun hæve overenskomstdækningen ved at understøtte arbejdsmarkedets parter og styrke den sociale dialog.

På det sociale og arbejdsmarkedspolitiske område er politikerne nødt til at træde et skridt tilbage og lade arbejdsmarkedets parter forhandle uden politisk indblanding – sådan lød det fra svenske Abir Al-Sahlani fra den liberale gruppe.

LÆS OGSÅ: Underbetaling og manglende social sikring: Usikre arbejdsforhold for vandrende arbejdstagere!

Hun snakkede om den svenske arbejdsmarkedsmodel som et eksempel, man kan lære noget af.

Imidlertid var der også højrefløjskræfter i Parlamentet, som trak i den modsatte retning ift. at udvande fagbevægelsens rolle og tillidsmandsfunktionerne på virksomhedsniveau.

FH støtter initiativet

I FH mener vi, at man skal respektere arbejdsmarkedets parters autonomi. Det er fundamentet for den danske arbejdsmarkedsmodel, og det er sådan, vi opnår ordnede løn- og arbejdsvilkår. Vi støtter derfor initiativet om at styrke den sociale dialog.

Det forventes, at medlemslandenes beskæftigelsesministre i Rådet den 12. og 13. juni vil vedtage en stærk henstilling til medlemslandene om styrkelse af den sociale dialog.

Green Transition Together