Parlamentet ser i øjeblikket på Kommissionens forslag til en forordning om nettonulindustri – også kaldet Net-Zero Industry Act.

I den forbindelse har Parlamentets Udvalg for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EMPL) tirsdag den 19. september vedtaget deres forslag.

Det er især vigtigt for udvalget, at der indføres henvisninger til, at ”arbejdsmarkedsparterne” spiller en central rolle, samt at der sættes et større fokus på ligestilling og opkvalificering i lovforslaget.

FH savner fokus på arbejdsstagernes rettigheder

FH er glade for disse forslag.

Vi savner dog et større fokus på arbejdstagernes rettigheder, når der i forslagene tales om at tiltrække udenlandsk arbejdskraft.

I FH finder vi det afgørende, at forslaget i højere grad kobles til den sociale dimension, så det ikke risikerer at resultere i en endnu større grad af social dumping i EU.

LÆS OGSÅ: GreenTransitionTogether.com

Net-Zero Industry Act: Hurtig overgang til klimaneutralitet


Net-Zero Industry Act: Hurtig overgang til klimaneutralitet

Europa-Kommissionen foreslog Net-Zero Industry Act (NZIA) den 16. marts 2023.
NZIA vil hjælpe med at styrke den europæiske produktionskapacitet af net-nul teknologier og overvinde barrierer for at opskalere produktionskapaciteten i Europa. Foranstaltningerne i forordningen vil øge konkurrenceevnen for den industrielle base med netto-nul teknologi og forbedre EU’s energimodstandsdygtighed.

Dette forslag viser Europas forpligtelse til at spille en førende rolle i net-nul teknologiovergangen og hjælpe med at nå Fit-for-55 og REPowerEU-målene.

Læs mere om Net-Zero Industry Act