En VVS-montør og arbejdsmiljørepræsentant, Rasmus Thorkildsen, blev beskyldt for at stjæle sit eget opsigelsesbrev, der lå på bordet foran ham.

Rasmus tog brevet med sig, men afleverede det efterfølgende tilbage til sin leder. Alligevel valgte arbejdsgiver følgende at fyre Rasmus for tyveri af brevet.

Arbejdsgiver påstår, at han har hevet dokumentet op af en lukket taske. Men vidnet, en juniorleder, der var til stede i lokalet, har ikke set Rasmus hive dokumentet op af tasken!

Lene Casadepax, advokat i FH

Rasmus får nu en halv million kroner i erstatning for usaglig opsigelse efter en faglig voldgiftssag, som FH har ført.

”Jeg er meget glad for erstatningen, for jeg er blevet behandlet uretfærdigt.

Jeg er kommet videre i nyt arbejde, men det er ikke rart at blive beskyldt for den slags, og det går mig stadig på.

Medlem af en rigtig fagforening

Jeg er glad for at være medlem af en rigtig fagforening, der kan hjælpe i den slags sager, så stor tak til Blik og Rør og FH for hjælpen,” siger Rasmus Thorkildsen.

Som VVS-montør er Rasmus medlem af Blik og Rørarbejderforbundet og arbejdede på et stort sygehusbyggeri i Køge, da han blev afskediget.

Men det var hverken strafbart eller groft illoyalt at tage et eksemplar af sin egen opsigelse med sig ud af et lokale, fastslår opmanden i den faglige voldgift:

“Opsigelsen lå på bordet ovenpå en taske, og dens indhold kan ikke anses for fortroligt eller for at indeholde information af værdi tilhørende virksomheden,” skriver fhv.  Højesteretspræsident Børge Dahl, der var opmand i sagen.

Indholdet er ikke fortroligt, særligt fordi Rasmus kort tid forinden fik brevet overrakt, læste det, hvorefter lederen hurtigt ombestemte sig, da han fik oplyst, at Rasmus var valgt som AMR. Det vidste lederen øjensynligt ikke, da han i første omgang ville afskedige på grund af “økonomiske forhold i virksomheden”.

Senere valgte arbejdsgiver alligevel at afskedige Rasmus, selvom man kendte til hans tillidshverv, fordi Rasmus tog opsigelsesbrevet med sig, og her tog sagen derfor en ny drejning.

Opsigelsen lå på bordet ovenpå en taske, og dens indhold kan ikke anses for fortroligt eller for at indeholde information af værdi tilhørende virksomheden

Højesteretspræsident Børge Dahl

Vidneforklaring afgør sagen

Hovedorganisationen FH gik ind i sagen på vegne af Rasmus og Blik & Rørarbejderforbundet og vandt sagen bl.a. via vidneudtalelser fra en anden medarbejder, der var til stede i lokalet. FH kalder kendelsen for vigtig og principiel.

“Kendelsen er vigtig og principiel, da den understreger, at arbejdsgiver skal leve op til sin undersøgelsespligt og kunne dokumentere påstande – fx grove påstande om tyveri. Vil arbejdsgiver afskedige, skal beslutningsgrundlaget være i orden, og det var det ikke i den konkrete sag”, fastslår advokat i FH, Lene Casadepax, der har ført sagen.

“Arbejdsgiver påstår, at han har hevet dokumentet op af en lukket taske. Men vidnet, en juniorleder, der var til stede i lokalet, har ikke set Rasmus hive dokumentet op af tasken. Tværtimod spurgte Rasmus direkte juniorlederen, om han måtte tage en kopi af opsigelsesbrevet med sig,” forklarer advokaten.

Kendelsen er vigtig og principiel, da den understreger, at arbejdsgiver skal leve op til sin undersøgelsespligt og kunne dokumentere påstande – fx grove påstande om tyveri. Vil arbejdsgiver afskedige, skal beslutningsgrundlaget være i orden, og det var det ikke i den konkrete sag

Lene Casadepax, advokat i fH

Lederen påstod efterfølgende, at Rasmus havde åbnet en lukket attachetaske og havde skaffet sig adgang til fortrolige oplysninger og i berigelsesøjemed havde borttaget et dokument (opsigelsen).

Men det var ikke tilfældet, forklarer Rasmus. Opsigelsen lå på bordet ved attachetasken. Det var ikke med berigelse for øje, som arbejdsgiver påstår, men mere en frustration over lederens adfærd, at han tog opsigelsen med sig, forklarer Rasmus.

AMR er beskyttet som TR og får større erstatning

Arbejdsmiljørepræsentanter er beskyttet mod afskedigelse på samme måde som en tillidsrepræsentant. Den afskedigede AMR, Rasmus, havde kun været ansat et halvt år, men da han er valgt som AMR, får han en større erstatning. Erstatningens størrelse hænger sammen med en særlig bestemmelse i overenskomsten.

“Det er tilfældet, hvis arbejdsgiver fastholder afskedigelse af en tillidsmand, efter at afskedigelsen er kendt uberettiget ved den fagretslige behandling.

Erstatningens størrelse afhænger af omstændighederne og kan ikke overstige 52 ugers løn, står der i overenskomsten på området.

I den konkrete sag fik AMR tilkendt cirka et halvt års løn svarende til en halv million kroner, og det kan vi kun være tilfredse med“, siger advokat i FH, Lene Casadepax, der har ført sagen.

Arbejdsret
Arbejdsret
Arbejdsret
Fyring af tidligere medarbejder i DR er grundløs og usaglig, og afskedigede skal have over en million kroner i erstatning, fastslår Højesteretsdommer i faglig voldgiftssag. FH har vundet sagen på vegne af Medieforbundet i DR og medarbejderen, som er meget glade for kendelsen.