Arbejdsret

To sejre på stribe: Stor millionbod efter konkurser

Arbejdsgivere, der forsøger at snyde medlemmer, skat og fagforeninger ved at gå konkurs og derefter oprette nye selskaber, har tabt to sager i Arbejdsretten, som FH har ført og vundet. Underbetaling og omgåelse af overenskomst betaler sig ikke: Den samlede bod og erstatning i de to sager er ca. to mio. kr.

Dykkere på et offshoreprojekt i Nordsøen var lønmodtagere, selv om virksomheden krævede, at dykkerne kunne fremvise en erklæring, der dokumenterede, at dykkerne havde registreret sig som selvstændige erhvervsdrivende hos de hollandske myndigheder. Det bestemte Højesteret i en dom den 8. december 2022.

Falske selvstændige er den mest udsatte gruppe af arbejdstagere

En ny rapport fra Eurofound viser, at særligt én gruppe af selvstændige er ekstra udsat på arbejdsmarkedet. Det gælder solo-selvstændige, der er økonomisk afhængige af én klient, som ofte også bestemmer over deres arbejdstid. Forfatterne bag rapporten pointerer, at der typisk er tale om falske selvstændige, fordi disse solo-selvstændiges arbejdsvilkår er mere lig en lønmodtagers.

FH vinder sag om ulovlig regning til taxachauffør

Vigtig dom: Chefen skal ikke tørre regningen af på dig

En principiel og vigtig landsretsdom fastslår, at en taxachauffør ikke skal betale for skader på taxaen efter uheld, selvom han bagefter skrev under på en skyldnererklæring. FH advarer: Skriv aldrig under på den slags aftaler uden din fagforening. 3F oplever i stigende grad chauffører presses til at skrive under på, at de er skyld i skader.

Byrådsmedlemmer forsamlet til byrådsmøde i Hedensted.

Chauffør uberettiget bortvist: Lokalpolitikere har ret til fravær

Ansatte, der er valgt ind i kommunalbestyrelse eller regionsråd, har ret til fravær fra deres arbejdsplads. Det viser en sag om et kommunalbestyrelsesmedlem, der blev bortvist fra sit arbejde som chauffør. Arbejdsgiveren kunne ikke bevise, at byrådsarbejdet ikke var årsag til bortvisningen – så FH vandt sagen.