Arbejdsgivere kan ikke smutte fra overenskomstaftalen og lønkrav ved at gå konkurs og oprette nye selskaber uden overenskomst.

Det fastslår Arbejdsretten i to næsten identiske sager, som FH har ført og vundet på vegne af hhv. 3F og Vagt- og sikkerhedsfunktionærernes fagforening, VSL, der er en del af Serviceforbundet.

Arbejdsgiveren skal i den ene konkurssag betale 1.250.000 kr. i bod for underbetaling af uorganiserede medarbejdere, samt 190.000 kr. til den polske arbejder Grzegorz Golski, der som den eneste var medlem af 3F. Han er glad for, at han valgte at melde sig ind i en rigtig fagforening med overenskomst.

Vores medlemmer har fortsat krav på, hvad arbejdsgiverne skylder!

Mads Buur Heisel, advokatfuldmægtig i FH

“Det er første gang, at jeg har fået hjælp fra en fagforening til at føre en sag, så jeg er meget glad for sejren og den store hjælp fra 3F.

Jeg håber på, at afgørelsen vil statuere en advarsel for andre uhæderlige arbejdsgivere, og at den tabte sag og straffen vil lære min tidligere arbejdsgiver noget”, forklarer det polske 3F-medlem.

I FH er man meget tilfreds med dommen.

“Det er en vigtig dom, der viser, at man ikke kan slippe for overenskomsten ved at gå konkurs og samtidig stifte nye selskaber, som medarbejderne overføres til. Vores medlemmer har fortsat krav på, hvad arbejdsgiverne skylder”, siger advokatfuldmægtig i FH, Mads Buur Heisel, der førte sagen ved Arbejdsretten.

Eventfirma uden OK var for kreativt

I den anden sag var en meget kreativ arbejdsgiver på spil, som har flere konkurser bag sig. Han oprettede bl.a. to selskaber, CNS ApS, et vagtselskab med overenskomst, og CNS Event ApS, et eventselskab uden overenskomst.

Vagtselskabet med overenskomst løste vagtopgaver i psykiatrien i Region Midtjylland. Men for at spare penge og slippe for at betale overarbejdstillæg, som han skylder til vagterne, vælger han at lukke vagtselskabet og overdrage vagterne til eventselskabet uden overenskomst.

På den måde regner han med at undgå lønkrav, herunder tillæg for overarbejde, jf. overenskomsten med VSL. Men den går ikke, fastslår Arbejdsretten i en ny dom.

Sikkerhedsvagten Kent Jakobsen var en af tre vagter, som fik ført en sag i Arbejdsretten, hvor den samlede efterbetaling løb op i 410.000 kroner plus 160.000 kroner i renter samt en bod til VSL på 80.000 kr.

Ejeren forsøgte at undgå at betale tillæg for overarbejde – både i det ene firma og i det andet firma. Men han skal selvfølgelig overholde overenskomsten. Tak til Serviceforbundet og VSL for hjælpen!

Kent Jakobsen

”Da jeg blev ansat i CNS ApS, var der overenskomst med VSL.

Jeg undrede mig allerede dengang over, at vi ikke fik tillæg for overarbejde, så det pointerede jeg over for virksomheden, som afviste, at de skulle betale tillæg”, fortæller Kent Jakobsen, som arbejdede som vagt på psykiatriske afdelinger i Region Midtjylland, hvilket han var utroligt glad for, fordi han følte, at han gjorde en forskel.

Da regionen fandt ud af, at det vagtselskab, der havde vundet opgaven, var gået konkurs, og at vagterne i stedet var flyttet over til et eventfirma uden overenskomst, opsagde regionen kontrakten med firmaet – der reelt var to identiske firmaer.

Kent Jakobsen opdagede, at han var blevet overflyttet til et nyt selskab uden overenskomst, da han fik nyt vagtkort. Det kom som noget af en overraskelse for ham, og han fik fortsat ikke tillæg for overarbejde, forklarer han.

”Ejeren forsøgte at undgå at betale tillæg for overarbejde – både i det ene firma og i det andet firma. Men han skal selvfølgelig overholde overenskomsten.

Tak til Serviceforbundet og VSL for hjælpen. Jeg blev simpelthen SÅ glad, da dommen faldt i Arbejdsretten. Nu har jeg fået pengene inklusive renter”, siger Kent Jakobsen, der i alt har fået efterbetalt 245.000 kr.

Arbejdsretlig identitet er afgørende

FH førte sagen på vegne af Serviceforbundet og VSL, som Kent Jakobsen er medlem af.

“Arbejdsretten fastslår i dommen, at der er arbejdsretlig identitet mellem selskaberne. Der var nemlig tale om samme identitet med samme kunder, medarbejdere, direktion, ejere, hjemmeside, telefonnumre m.m. Derfor kunne virksomheden ikke slippe for at betale, selvom den gik konkurs.

Det er en vigtig dom, som sender en advarsel til arbejdsgivere, der overvejer samme udvej. Den går ikke

Mads Buur Heisel

Det er derfor en vigtig dom, som sender en advarsel til arbejdsgivere, der overvejer samme udvej. Den går ikke”, forklarer advokatfuldmægtig i FH, Mads Buur Heisel, der har ført sagen.

Serviceforbundet, som VSL er en del af, kalder dommen vigtig og principiel.

“Mange års kamp har båret frugt. Vi har fået medlemmets løn hjem, som han har krav på efter overenskomsten.

Selvom man går konkurs med et selskab og starter en ny virksomhed op igen, så følger overenskomstkravet med, hvis der som her er dokumenteret virksomhedsoverdragelse og arbejdsretlig identitet. Vi kan henvise til den her dom i en lignende situation”, siger advokat i Serviceforbundet Marianne Borker.

Vagt- og sikkerhedsfunktionærernes fagforening (VSL) istemmer:

“Denne sag viser tydeligt, at en virksomhed som CNS ikke bare kan løbe fra ansvaret. Regningen følger med, og det er vi glade for i VSL. Sådan en klar kendelse gør, at vi kan bruge den i fremtiden, så andre vagtfirmaer ikke får den samme smarte idé om at gå konkurs for at slippe for at betale”, siger Robert Andersen, som er næstformand i vagternes fagforening, VSL.

Fakta:

Fakta:

Læs mere om sagen på VSLs hjemmeside her: