En ny afgørelse i Afskedigelsesnævnet om procesrenter er relevant for alle fagforbund, der anlægger sager ved Afskedigelsesnævnet.

Nu kan medlemmerne nemlig få renter af de godtgørelser, arbejdsgivere bliver pålagt at betale for usaglige afskedigelser.

Hidtil har der kun i meget begrænset omfang været krævet procesrenter i sager ført i DA/FH Afskedigelsesnævnet, mens det har været mere almindeligt i det civilretlige system eller i offentlige afskedigelsesnævn at kræve renter.

Husk at kræve procesrenter. Man får det ikke, hvis man ikke beder om det

Jeppe Wahl-Brink, ADVOKAT i FH

Med denne afgørelse er der skabt ligestilling på områderne, så der kan kræves renter uanset, hvor en afskedigelsessag føres.

Så nu bør fagforbundene gå i gang med at rejse krav om renter i alle afskedigelsessager.

Udover at medlemmerne samlet får en større udbetaling, betyder det også, at arbejdsgiverne får et økonomisk incitament til at få afgjort disse sager hurtigst muligt.

Baner vej for ny praksis

Den principielle sag, som FH netop har vundet mod DA i en faglig voldgift, baner dermed vej for, at arbejdsgivere også kan blive pålagt at betale procesrenter i sager, om afskedigelser i strid med Hovedaftalen mellem FH og DA.

Men renter bliver ikke automatisk tildelt, hvis man vinder en sag for et medlem. Derfor lyder opfordringen fra advokat i FH, Jeppe Wahl-Brink, som førte sagen om procesrenter:

Der kan være tale om store beløb

”Husk at kræve procesrenter. Man får det ikke, hvis man ikke beder om det.

Og der kan jo være tale om ret store beløb, hvis man nu fx får tilkendt en godtgørelse på 100.000 kr. til et medlem i en sag, der løber over et år, så vil renterne være ca. 7.500 kr. – afhængig af den aktuelle rentesats”

Afgørelsen slår også fast at man kan rejse krav om godtgørelse allerede den dag den usaglige afskedigelse bliver foretaget, og så vil renterne begynde at løbe 30 dage fra man har sendt et opgjort krav til arbejdsgiverne – altså forudsat man får medhold i, at afskedigelsen er usaglig.

Så FH anbefaler derfor sine medlemsorganisationer til hurtigst muligt at opgøre et krav og sende det til arbejdsgiveren, hvis det bliver vurderet at et medlem er blevet opsagt usagligt.

Usaglige afskedigelser

Før 1960 var det i mange år en grundsætning på det danske arbejdsmarked, at arbejdsgiveren kunne afskedige sine medarbejdere efter frit skøn. Denne grundsætning blev udledt af bestemmelserne i septemberforliget fra 1899 om arbejdsgivernes ret til at lede og fordele arbejdet.


Fra arbejdstagerside ønskede man i mange år at få ændret denne grundsætning, så de ansatte kunne blive beskyttet mod usalige eller vilkårlige afskedigelser. Dette ønske blev opfyldt ved den nye Hovedaftale af 1960 mellem DA og LO, der afløste septemberforliget af 1899.