En virksomhed kan være ude i så alvorligt økonomisk stormvejr, at det overtrumfer de regler, der ellers beskytter medarbejdere med høj anciennitet mod at blive fyret.

Det viser en sag, som FH har ført i Afskedigelsesnævnet for Metal mod flyselskabet SAS.

I juni 2020 afskedigede SAS en større gruppe medarbejdere med mere end 25 års anciennitet – heraf 18 flymekanikere/-teknikere.  Det skete som led i en masseafskedigelse pga. arbejdsmangel.

På det tidspunkt havde SAS’ flåde af fly stort set været ude af drift siden COVID-19-nedlukningen. Flyene stod parkeret på jorden, SAS var på randen af økonomisk kollaps, og det var højst usikkert, hvornår driften ville blive genoptaget.

Denne barske virkelighed er grunden til, at det ifølge Afskedigelsesnævnet var berettiget, at SAS fyrede en stor gruppe medarbejdere med meget høj anciennitet.

Afgørende hensyn

Normalt er medarbejdere med så høj anciennitet særlig beskyttet mod fyring. Ifølge den såkaldte 25 års-regel skal arbejdsgiver kunne godtgøre, at der har været ”afgørende hensyn” til at afskedige medarbejdere med mere end 25 års anciennitet. Arbejdsgiveren har bevisbyrden for, at det er nødvendigt at opsige den type medarbejdere.

I den konkrete sag mente forbundet Metal, at SAS havde overtrådt denne regel og indgav derfor en klage til Afskedigelsesnævnet med påstand om ”urimelig afskedigelse”.

I alt blev der opsagt 63 flymekanikere/-teknikere, hvoraf 26 personer havde mere end 25 års anciennitet. De 18, som Metal indgav en klage for, havde en anciennitet mellem 28 og 40 år.

Reglerne overholdt

Men Afskedigelsesnævnet frifandt SAS, som havde begrundet fyringerne med arbejdsmangel. Nævnet fandt, at den økonomiske krise, som SAS stod i pga. COVID-19, netop var sådan et ”afgørende hensyn”. Fyringerne var derfor ikke i strid med 25-årsreglen.

Nævnet lagde vægt på, at afskedigelses-proceduren var betryggende, og at virksomheden havde taget hensyn til anciennitet.

De 63 fyrede flymekanikere kom nemlig fra en afdeling med en relativt høj andel af medarbejdere med mere end 25 års anciennitet. SAS havde sikret sig, at denne gruppe ikke ville blive ramt hårdere end restgruppen.

Saglige fyringer

Nævnet lagde vægt på, at der blev taget afgørende hensyn til medarbejderstabens sammensætning og kvalifikationer ift. at udpege, hvem der skulle opsiges,

Medarbejderne blev således ratet efter en fastlagt procedure, og de blev som udgangspunkt opsagt på baggrund af den rating, de opnåede.

På den baggrund fandt Afskedigelsesnævnet ikke, at der kunne sættes spørgsmålstegn ved opsigelsernes saglighed.

Nævnet lagde desuden vægt på, at SAS uden for enhver tvivl havde et betydeligt behov for at skære ned.

Dygtige og engagerede

Opmanden udtalte i sagen, at de fyrede medarbejdere alle var dygtige, engagerede og glade for deres arbejde i SAS. De følte en stærk tilknytning til og loyalitet overfor SAS, som de oplevede havde en særlig ånd og et godt sammenhold.

Men det rokkede ikke ved, at SAS ikke overtrådt reglerne: I den konkrete sag var der ikke tale om ”urimelige opsigelser” ud fra saglige, forretningsmæssige hensyn, fastslog nævnet.

Enhver med 25 års anciennitet ikke beskyttet

Sagen viser, at 25-års reglen ved masseafskedigelser i en virksomhed med en stor andel af ansatte med mindst 25 års anciennitet, ikke bygger på en formodning om, at enhver med 25 års anciennitet er beskyttet mod afskedigelse. Det påpeger advokat Lene Casadepax, som førte sagen for FH.

”Hvis arbejdsgiver kan bevise, at der er taget et sagligt hensyn til både medarbejderstabens sammensætning, til kvalifikationer ved udvælgelsesproceduren og til anciennitetsfordelingen – og at der dermed er taget hensyn til ansatte med mindst 25 års anciennitet – så er det sagligt at afskedige”, siger hun.

LÆS MERE om Arbejdsret på fho.dk