Salling Group – som driver supermarkedskæderne Netto, Føtex og Bilka – har i en længere årrække haft sat deres IT-system op til, at overarbejde som udgangspunkt afspadseres.

Det er sket, selvom Butiksoverenskomstens udgangspunkt er, at overarbejde skal udbetales. Koncernen har dermed brudt den overenskomst, den har med HK Handel.

Overenskomstbruddet kommer til at koste Salling Group 500.000 kroner i bod til HK Handel, fastslår Arbejdsretten.

Afgørelsen viser, at Arbejdsretten tager det meget alvorligt, når en virksomhed helt bevidst administrerer i strid med overenskomsten

Advokat Jeppe Wahl-Brink

I stedet for betaling for overarbejde har de ansatte som udgangspunkt fået afspadseret timerne. Det står ellers tydeligt i HK Handels butiksoverenskomst, at medarbejdere netop som udgangspunkt skal have udbetalt penge for det ekstra arbejde.

Meget tydelig melding

Men den praktisk går ikke, fastslår Arbejdsretten. Derfor skal Salling Group nu betale 500.000 kroner i bod til HK Handel.

Advokat Jeppe Wahl-Brink, der har ført sagen for HK Handel, glæder sig over dommen.

”Afgørelsen viser, at Arbejdsretten tager det meget alvorligt, når en virksomhed helt bevidst administrerer i strid med overenskomsten”, siger han.

Dommen viser ifølge Jeppe Wahl-Brink også, at arbejdsgiverne ikke slipper for bod, bare fordi praksissen har været meget langvarig og kendt af medarbejderne og enkelte bestyrelsesmedlemmer hos den overenskomstbærende organisation.

Endeligt viser dommen, at en bod skal kunne mærkes, og at en stor virksomhed derfor må forvente at blive idømt højere boder end mindre virksomheder

Advokat Jeppe Wahl-Brink

En bod skal kunne mærkes

”Endeligt viser dommen, at en bod skal kunne mærkes, og at en stor virksomhed derfor må forvente at blive idømt højere boder end mindre virksomheder”, siger han.

I den konkrete sag blev HK Handel i 2018 bekendt med, at Salling Group igennem en årrække pr automatik modregnede overarbejde med afspadsering – dvs. uden aftale med den enkelte medarbejder.

Salling Group erkendte i 2020, at det var imod overenskomsten, og stoppede samme år fra 1. juli med denne praksis.

Ud over indrømmelsen ønskede HK Handel at få rettens ord for, at det er uacceptabelt, når en virksomhed, – særligt af denne størrelse – egenhændigt ændrer i overenskomstens regler.