En stribe grinesmileyer og en ”haha fed”-kommentar på et Facebookopslag betød sidste sommer øjeblikkelig bortvisning for en ansat hos et vagtfirma.

Grunden til arbejdsgiverens drastiske reaktion var, at smileyen blev sat ved et fotografi af brand på en muslimsk gravplads i Brøndby.

Den ansatte havde på det tidspunkt en åben Facebookprofil, som bl.a. oplyste, hvor han var ansat.   

Uforenelig med firmaets etik

En måned efter de famøse smiley’er var han IKKE længere ansat

Vagtfirmaet bortviste nemlig medarbejderen med den begrundelse, at han ”på sociale medier har udtrykt holdninger, der under ingen omstændigheder er forenelige med… (firmaets)… værdier og etik”.

Firmaet henviste til, at medarbejderen havde fået udleveret firmaets værdier og etiske kodeks, da han blev ansat. Her fremgår det, at firmaets kerneværdier er ærlighed, vagtsomhed og hjælpsomhed.

Men under sagen kom det frem, at firmaets politik og værdier alligevel efterlod tvivl hos tillidsmanden og de ansatte: Er en emoji på Facebook så nok til at bortvise en medarbejder?

Smiley blev slettet

Den bortvistes fagforening – Vagt- og sikkerhedsfunktionærernes Fagforening under Serviceforbundet – pointerede, at grine-smiley’en ifølge medarbejderen var opslået ved fejl; medarbejderen fjernede den straks, da arbejdsgiveren henvendte sig.

Fagforeningen mente også, at en privat ytring på Facebook i fritiden i form af en emoji ikke var en væsentlig misligholdelse af ansættelsesaftalen.

Det har fagforeningen nu fået medhold i.

Fagbevægelsens Hovedorganisation, der har ført sagen for Vagt- og sikkerhedsfunktionærenes Fagforening, har ved en faglig voldgift fået medhold i, at det VAR uberettiget, da vagtfirmaet bortviste medarbejderen.

Opmanden lagde vægt på, at der alene var tale om at tilføje en smiley til et opslag foretaget af en anden. Desuden fandt opmanden, at smiley’en var udtryk for et øjebliks tankeløshed. Medarbejderen ændrede nemlig straks sit opslag, da han blev gjort opmærksom på det uheldige signal, det sendte.

Tænk over din arbejdsgivers værdier

Når det er sagt, er det stadig smart at nøje at overveje, hvilke signaler man sender med sin færden på Facebook, når man har en åben profil, hvor det fremgår, hvor man arbejder.

Det pointerer advokat i FH, Ann-Beth Kirkegaard, der førte sagen for Vagt og sikkerhedsfunktionærenes fagforening under Serviceforbundet.

”Hvis man som privat ansat oplyser sin arbejdsplads på sociale medier, OG hvis denne arbejdsgiver klart har udmeldt sine værdier – så bør man tænke sig om både, når man selv lægger noget op på sociale medier og når man reagerer på andres opslag” siger Ann-Beth Kirkegaard.