Lønmodtagere, der er blevet valgt ind i en kommunalbestyrelse eller et regionsråd, har ret til fravær fra deres arbejde.

Det fastslår en sag, som Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) har vundet i Afskedigelsesnævnet.

Her kunne arbejdsgiveren ikke bevise, at en bortvisning IKKE handlede om, at den ansatte var kommunalbestyrelsesmedlem. Arbejdsgiveren skal derfor betale en stor godtgørelse til den bortviste.

Sagen viser, at loven virker efter hensigten. Og det er glædeligt, fordi der ikke er mange afgørelser indenfor dette felt. Denne afgørelse kan være med til at bane vejen for andre sager for lønmodtagere, der er valgt ind i kommunal- og regionsbestyrelse

Lene Casadepax, advokat i FH

I den konkrete sag blev en chauffør – der også var valgt ind i byrådet for en østjysk kommune – i februar i år bortvist af det transportfirma, hvor han var ansat.

Ifølge arbejdsgiveren havde bortvisningen ikke noget med chaufførens arbejde i kommunalbestyrelsen at gøre. Det handlede om, at chaufføren ikke nåede tilbage til arbejdspladsen fra en arbejdstur til Bulgarien til aftalt tid.

Men under sagen kom det frem, at chaufførens anmodning om fri til kommunalbestyrelsesarbejde flere gange have givet anledning til gnidninger.

Nåede ikke hjem

Bortvisningen skete, efter at chaufføren ikke nåede tilbage til arbejdspladsen fra en arbejdstur til Bulgarien til aftalt tid.

Chaufføren havde nemlig to arbejdsgivere: Han arbejdede dels som timelønnet flexbuschauffør i et transportfirma, hvor han kørte med ældre til dagtilbud og skoleelever med handicap og særlige behov. Dels arbejdede han ved siden af som eksportchauffør for en vognmand.

Det var aftalt med transportfirmaet, at chaufføren havde fri i alle skoleferier, hvor han så kunne arbejde som eksportchauffør.

Bortvist med øjeblikkeligt varsel

Turen til Bulgarien i februar var en del af bijobbet som eksportchauffør. På grund af uforudsete problemer med fortoldning trak opholdet ud, og han nåede ikke hjem til en aftalt vagt på transportfirmaet. Et forsøg på at komme hjem med fly lykkedes ikke pga. corona-restriktioner.

Chaufføren holdt løbende transportvirksomheden orienteret om forsinkelsen på mail og telefon. Han fik indtryk af forståelse for de uforudsete problemer.

Men da han kom hjem, blev han via en kortfattet mail bortvist med øjeblikkeligt varsel for ikke at være mødt på arbejde til aftalt tid. Arbejdsgiveren ønskede – ifølge den senere forklaring i sagen – at sende et vigtigt signal til de øvrige chauffører om, at man ikke bare kan blive væk.

Borgerligt ombud at være lokalpolitiker

Den reaktion var helt ude af proportioner, mener FH, som videreførte sagen i Afskedigelsesnævnet.

Her er afgørelsen klar: Arbejdsgiverens reaktion VAR helt ude af proportioner.

Chaufføren havde gjort sig store anstrengelser for at nå hjem til aftalt tid. Desuden var han kendt som en pligtopfyldende og samvittighedsfuld medarbejder. Han havde tidligere gennemført 50 ture som eksportchauffør, uden at det havde givet problemer med transportfirmaet.

Bøvl med at få fri til kommunalpolitik

Hvad der imidlertid tidligere HAVDE givet bøvl var, at chaufføren i 2017 blev valgt ind i kommunalbestyrelsen – et år efter at han blev ansat.

Dette borgerlige ombud betød, at han skulle have lidt tidligere fri to-tre gange om ugen. Enkelte gange skulle han have en hel fridag.

Og det var han i sin gode ret til. Lønmodtagere, der er valgt som lokalpolitikere, har nemlig ret til fravær (se faktaboks) – men var noget af en overraskelse for transportfirmaet.

Borgerligt ombud

Efter lov om kommunernes styrelse har et medlem af en kommunalbestyrelse, der er lønmodtager, ret til fravær jf. § 16 b.
En arbejdsgiver må ikke afskedige en lønmodtager, fordi denne er valgt til en kommunalbestyrelse (§16c). Hvis det sker, påhviler det arbejdsgiveren at godtgøre, at afskedigelsen ikke skyldes dette forhold. Hvis arbejdsgiveren ikke kan det, skal der betales godtgørelse.

Under sagen kom det frem, at chaufførens anmodning om fri flere gange gav anledning til gnidninger. Et par gange ringede arbejdsgiveren op til kommunaldirektøren med spørgsmål – noget kommunaldirektøren aldrig havde været ude for før.

Fik 135.000 kr.

Opmanden konkluderede, at det var tvivlsomt, om bortvisningen virkelig var sket på grund af manglende fremmøde efter turen til Bulgarien.

Transportfirmaet havde ikke givet en rimelig begrundelse for den voldsomme reaktion. Og i forlængelse heraf havde firmaet ikke godtgjort, at bortvisningen IKKE skyldtes, at chaufføren var medlem af kommunalbestyrelsen.

Chaufføren har nu fået tilkendt en godtgørelse på ca. 135.000 kr. for uretmæssig bortvisning.

”Sagen viser, at loven virker efter hensigten. Og det er glædeligt, fordi der ikke er mange afgørelser indenfor dette felt. Denne afgørelse kan være med til at bane vejen for andre sager for lønmodtagere, der er valgt ind i kommunal- og regionsbestyrelser”, siger advokat i Fagbevægelsens Hovedorganisation, Lene Casadepax, der har ført sagen for 3F.