En taxachauffør har med hjælp fra 3F vundet en vigtig og principiel sag i Østre Landsret. Taxachaufføren skal således ikke betale en værkstedsregning på 20.000 kr. efter et uheld, hvor han kørte op i en anden bil.

Landsretten vælger i dommen at tilsidesætte den skyldnererklæring, som chaufføren underskrev efter ulykken. 

”Det er en principiel og vigtig dom, som sender et klart signal til arbejdsgivere.

Man skal som medarbejder kunne gå på arbejde uden at risikere at skulle betale for de skader og de fejl, man begår ved et uheld,” siger advokat i FH, Rie Matilde Bjørkman.

Skriv ikke under på, at du er skyld i noget eller skylder din arbejdsgiver penge, uden først at have talt med din fagforening!

advokat i FH, Rie Matilde Bjørkman.

Det er 3F, der har ført sagen for taxachaufføren, og både chaufføren og 3F Transport er glade for dommen.

”Vi oplever desværre i stigende grad, at chauffører presses til at skrive under på, at de er skyld i skader, der er sket i arbejdstiden og dermed erstatningsansvarlige, også selvom skaden er sket ved et uheld.

Det er ikke unormalt indenfor taxabranchen og flextrafik”, forklarer Jørn Hedengran, der er forhandlingssekretær i 3F Transport.

”Arbejdsgivere skal ikke tørre regningen af på medarbejdere for skader, der ved et uheld er sket i arbejdstiden.

Derfor er vi rigtig glade for dommen. Taxachaufføren fik hjælp fra os og er nu kommet videre uden at have en gæld hængende over hovedet”, siger Jørn Hedengran.

Blev presset til at skrive under

Arbejdsgiveren påstod, at uheldet skete fordi chaufføren var uopmærksom, fordi han så på sin mobiltelefon.

LÆS OGSÅ: 85.000 i godtgørelse – fyret pga. svedlugt!

Chefen præsenterede efterfølgende chaufføren for en skyldnererklæring på 20.000 kr. Hvis han ikke skrev under, ville lønnen stoppe, truede chefen. Herefter skrev chaufføren under på at afdrage 2.000 kr. om måneden. 

Taxachaufføren har forklaret, at han alene skrev under på skylderklæringen, fordi han ellers ikke ville få fået udbetalt løn overhovedet, og at han ikke fik mulighed for at få ekstern rådgivning og bistand inden. 

Det var med hjælp fra 3F, at sagen efterfølgende blev rejst. I byretten tabte 3F sagen, mens landsretten gav 3F ret:

Taxaselskabet har ikke bevist, at chaufføren handlede groft uagtsomt, fastslår landsretten, der samtidig finder aftalen urimelig, fordi chaufføren ikke fik rådgivning inden underskrivelse, og fordi han blev truet med at miste hele sin løn.

LÆS OGSÅ: På kun 4 år henter FOA 1,2 mia i erstatninger til medlemmerne

Selvom chaufføren selv skrev under på skyldnererklæringen, var den derfor ugyldig, fastslår dommen.

Skriv aldrig under uden din fagforening

Generelt skal man aldrig skrive under på en skyldnererklæring, en regning eller andet krav, som arbejdsgiver kræver, uden først at have talt med sin fagforening, lyder anbefalingen fra FH. 

Der skal relativt meget til, at man som medarbejder er erstatningsansvarlig overfor sin arbejdsgiver. Typisk har arbejdsgiveren også en forsikring, der dækker de skader, som medarbejdere forvolder ved et uheld i arbejdstiden

Rie Matilde bjørkman

”Skriv ikke under på, at du er skyld i noget eller skylder din arbejdsgiver penge, uden først at have talt med din fagforening.

Der skal relativt meget til, at man som medarbejder er erstatningsansvarlig overfor sin arbejdsgiver.

LÆS OGSÅ: Arbejdsretssager fra Fagbladet 3F

Typisk har arbejdsgiveren også en forsikring, der dækker de skader, som medarbejdere forvolder ved et uheld i arbejdstiden,” forklarer advokat i FH, Rie Matilde Bjørkman.

SAGEN KORT

SAGEN KORT

  • 2021: En taxachauffør skriver ved ansættelsen under på et tillæg til ansættelseskontrakten, der fastslår, at fx bøder og værkstedsregninger som følge af medarbejderens ”forsætlige eller groft uagtsomme forsømmelser/adfærd” ville blive modregnet medarbejderens løn med respekt af erstatningsansvarslovens § 23. 
  • 2021: Chaufføren er involveret i et uheld, da han påkører en forankørende bil. Ifølge taxaselskabet medfører det en værkstedsregning på 20.000 kr. Chaufføren skriver under på en selvskyldnererklæring, hvor han over 10 måneder skal afdrage 2.000 kr. pr. måned trukket over lønnen. 
  • Chaufføren opsagde efterfølgende sin stilling. Med hjælp fra 3F anlægger han sag i byretten mod taxaselskabet. Byretten kommer i sin dom frem til, at skyldnererklæringen er gyldig, fordi chaufføren underskriver den. 
  • Efter tilladelse fra Procesbevillingsnævnet ankes sagen til Østre Landsret, der giver 3F og chaufføren medhold. Landsretten henviser bl.a. til den i praksis relativt strenge bevisbyrde, der gælder for en arbejdsgiver, som påstår, at arbejdstager skulle have handlet på en sådan måde, at denne kan pålægges et erstatningsansvar.

    Landsretten henviser derudover til, at chaufføren kun underskrev skyldnererklæringen, fordi han ellers ikke ville modtage sin løn, og at han ikke fik mulighed for at indhente ekstern bistand, inden han underskrev aftalen.