Skal en håndtering af en henvendelse, som man har behandlet for mere end 15 år siden, koste jobbet i dag? Nej, fastslår Højesteretsdommer i en ny faglig voldgiftssag.

Hovedorganisationen FH har vundet sagen på vegne af Medieforbundet i DR og en ansat, Gordon Alsing, som blev fyret af Danmarks Radio på grund af utilfredshed med hans håndtering af en henvendelse fra en sanger i DR’s Pigekor vedrørende en tidligere chefdirigents krænkende adfærd.

Vigtigt er det at understrege, at Gordon Alsing ikke selv handlede krænkende.

Men han håndterede henvendelsen forkert, mener DR, der mistede tilliden til ham og i 2021 valgte at fyre Gordon Alsing efter 25 års ansættelse i DR.

Nu har Gordon Alsing fået en erstatning på over en million kroner samt voldgiftsrettens ord for, at der ikke var grundlag for fyringen.

Selv siger Gordon Alsing:

“Jeg er meget tilfreds med kendelsen og erstatningen.

Derfor er det også vigtigt for mig, at dommeren nu fastslår, at min behandling af den konkrete henvendelse dengang var et forsøg på at adressere problemet og ikke et forsøg på manipulation. Dommeren skriver derfor, at der ikke er grundlag for en fyring af mig”. 

“Pengene er rare at have, men det vigtigste for mig er, at jeg har fået oprejsning over for DR. Jeg er kommet videre i mit liv og har et nyt godt job, som jeg er rigtig glad for. Men jeg føler mig ofret.

Jeg føler mig ofret!

Gordon Alsing

Det var en panikreaktion fra Danmarks Radios side”, siger Gordon Alsing, der som daværende producent for Symfoniorkesteret var orkester- og koradministrator i DR, men ikke var en del af pigekorets ledelse.

Tilfreds med godtgørelsen

DR valgte i 2021 at igangsætte en ekstern advokatundersøgelse om forskellige sager og forhold i DR Pigekoret, der fik meget medieomtale. I den endelige rapport indgår mange forhold. Et af dem er en kritik af Gordon Alsings sagsbehandling af en specifik henvendelse tilbage i 2005-2006.

Godtgørelsens størrelse er et godt eksempel på, at der ved udmåling af godtgørelser for usaglig afskedigelse skal lægges vægt på andet end blot medarbejderens anciennitet, og at en godtgørelse til en medarbejder, der i forvejen har lang anciennitet, derfor kan blive meget høj!

Rie Matilde Bjørkman, advokat i FH

“Opmandens begrundelse er meget grundig og viser, hvor meget der skal til, før en arbejdsgiver med rette kan afskedige en medarbejder med henvisning til gamle forhold.

Derudover er det rigtig fint, at opmanden ved udmålingen af godtgørelsen tillægger det betydning, hvilken belastning det har været for medlemmet at være sat i forbindelse den offentlig kendte sag om DR Pigekoret”, forklarer advokat Rie Matilde Bjørkman, FH, der har ført sagen og er meget tilfreds med godtgørelsen til afskedigede.

”Godtgørelsens størrelse er et godt eksempel på, at der ved udmåling af godtgørelser for usaglig afskedigelse skal lægges vægt på andet end blot medarbejderens anciennitet, og at en godtgørelse til en medarbejder, der i forvejen har lang anciennitet, derfor kan blive meget høj”, siger advokaten.

DR fremhæver også andre forhold som begrundelse for, at man har mistet tilliden til Gordon Alsing. DR henviser bl.a. til hans medvirken i advokatundersøgelsen i 2021, idet DR ikke mener, at Gordon Alsing svarer retvisende og fyldestgørende på undersøgelsens spørgsmål om hændelsesforløbet i 2005-2006.

Hertil bemærker opmanden, at der ikke med den sikkerhed, som det kræves i en sag om afskedigelse, var grundlag for at fastslå, at Gordon Alsing bevidst havde undladt at fortælle om relevante forhold.

Syndebuk i sagen

Derudover henviser DR til en e-mail, som Gordon Alsing sendte til sine kolleger i DR, efter, at han blev varslet fyret, hvor han omtaler sig selv som “syndebuk” i sagen.

“Det er han i sin gode ret til. Han har ytringsfrihed som offentligt ansat. Det er også dommerens vurdering”, siger advokat Rie Matilde Bjørkman.

Denne sag viser, at det er afgørende vigtigt at være medlem af en fagforening, der kan hjælpe med at rejse en fagretslig sag, hvis der er behov for det!”

formand for DR Medieforbundet, Ricki Morey

DR Medieforbundet, som Gordon Alsing var medlem af, udtaler om kendelsen:

“Vi var ikke i tvivl om, at vi ville køre sagen, fordi vores vurdering var, at der var tale om en usaglig afskedigelse.

Vi hæfter os ved, at vi i afgørelsen får medhold i alle punkter. Samtidig er der ifølge vores advokat tale om en meget høj erstatning, når det gælder sager om uberettiget afskedigelse. Vi er utroligt glade på Gordons vegne. Gordon er videre i et nyt job, og han kan nu lægge sagen bag sig”, siger formand for DR Medieforbundet Ricki Morey og tilføjer:

“Denne sag viser, at det er afgørende vigtigt at være medlem af en fagforening, der kan hjælpe med at rejse en fagretslig sag, hvis der er behov for det”.

Stor godtgørelse grundet stor belastning

Gordon Alsing var aldrig selv beskyldt for krænkelser, hvilket fremgår af både advokatundersøgelsen fra 2021 og den nye kendelse afsagt den 2. oktober i år. Men sagen har været en stor belastning, hvilket Højesteretsdommeren bl.a. fremhæver i fastsættelsen af godtgørelsen, hvor han bl.a. skriver:

“Jeg finder, at DR ikke har været berettiget til at afskedige. Jeg finder endvidere, at DR skal betale i alt 1.039.831,16 kr. i godtgørelse.”

Højesteretsdommeren begrunder godtgørelsens størrelse med anciennitet (25 års ansættelse i DR), sagens forløb og karakter, og særligt, at det “i sig selv må anses for belastende for ham at være afskediget i den offentligt kendte sag om seksuelle krænkelser”, skriver Højesteretsdommeren.

Læs kendelsen her