Ingen slinger i valsen.

Det var ”organisationsfjendtlig adfærd” – i strid med §1 i selve Hovedaftalen – da en murermester truede en medarbejder med, at vedkommende ville blive opsøgt og udsat for vold, hvis han henvendte sig til fagforeningen 3F.

Det viser en afgørelse fra Arbejdsretten, hvor Fagbevægelsens Hovedorganisation har vundet en sag for 3F.

Medarbejderen ønskede at tale med 3F om et krav om efterbetaling af overarbejde, som han havde krav på ifølge overenskomsten.

Lydoptagelse brugt i arbejdsretten

En lydoptagelse af telefonsamtalen blev efterfølgende brugt i Arbejdsretten, hvor FH førte sagen for 3F.

Med afgørelsen fastslår Arbejdsretten en kendt praksis: Hvis en arbejdsgiver med trusler forsøger at forhindre en medarbejder i at gøre sine overenskomstmæssige rettigheder gældende – så er der tale om organisationsfjendtlig adfærd. Dette sanktioneres altid med bod.

Medarbejderne fik desuden deres manglende overarbejdsbetaling: Parterne indgik forlig om, at arbejdsgiveren skulle betale 1,5 mio. til fordeling blandt ca. 25 medarbejdere.

Hovedaftalen

Hovedaftalen kaldes ofte arbejdsmarkedets grundlov. Det er en overordnet overenskomst, som sætter rammerne for de overenskomster, som bliver indgået under Hovedaftalens paraply. 

Den første hovedaftale mellem LO og Dansk Arbejdsgiverforening blev indgået i september 1899, og principperne er stadig de samme. Det er på grund af Hovedaftalen, at vi i dag har et system med kollektive overenskomster, der udløber og dermed også forhandles samtidig.