Arbejdsområde:
Videregående uddannelser – særligt fokus på de offentligt rettede uddannelser
Videregående voksen- og efteruddannelse (VEU)
Udvalgssekretær for FH’s Udvalg for Uddannelse og Forskning
Nyt optagelsessystem på de videregående uddannelser

Eksterne udvalg:
Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser
EVA’s repræsentantskab